nieuws

Europees ecolabel ongewenst

bouwbreed

Het Europese ecolabel is niet afgestemd op de huidige behoefte van de markt. Daarom is het ongewenst het zo in te voeren, vindt de World Green Building Council.

In een brief aan de Europese Commissie spreekt de wereldraad zijn zorgen uit over het ecolabel dat momenteel wordt ontwikkeld door de Commissie. Zowel de procedure als de inhoud kunnen de toets der kritiek niet doorstaan, schrijven Jane Henley, directeur van de wereldraad, en Paul King voorzitter van het Europese netwerk van de raad.

Al eerder hebben diverse individuele raden waaronder de Dutch Green Building Council, hun zorgen geuit richting Commissie, maar daar is nooit een bevredigend antwoord op gekomen. Daarom hebben zij besloten nu gezamenlijk hun stem te verheffen.

Zij vinden dat het huidige ecolabel een te beperkt instrument is dat er niet in zal slagen de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren. Het ecolabel is gericht op producten om ervoor te zorgen dat producenten milieuvriendelijker producten op de markt zetten.

In de bouw gaat het echter om een assemblage van producten die wellicht stuk voor stuk milieuvriendelijk zijn. Dat wil echter nog niet zeggen dat het geheel goed is, dat hangt af van ontwerp, uitvoering, beheer en gebruik. “Deze benadering wordt niet gevolgd in het lopende ecolabelproject, dat vooral kijkt naar de prestaties van afzonderlijke bouwdelen in plaats van de prestaties van het gehele gebouw gedurende de totale levenscyclus”, aldus Henley en King.

Standaarden

Verder ontbreekt een koppeling tussen het ecolabel en bestaande keurmerken, standaarden en wetgeving. Daardoor is het moeilijk uit te leggen aan de markt dat er weer iets nieuws is uitgevonden zonder samenhang met bestaande labels als Breeam, Leed en DGNB.

Volgens de wereldraad is de CEN TC 350-norm het aangewezen instrument om te harmoniseren in heel Europa. In tegenstelling tot het voorgestelde ecolabel houdt de CEN-norm wel rekening met het integrale gebouw en de levenscyclus.

De raad vindt daarnaast dat het EU ecolabel baat zou hebben bij het erkennen van reeds bestaande overkoepelende gemeenschappelijke indicatoren of instanties, zoals het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Hierdoor wordt voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan en dat scheelt dus tijd en geld.

Dit alles leidt ertoe dat het gevaar bestaat dat er een ecolabel komt dat nauwelijks geloofwaardig is en onnauwkeurig. Het gaat uit van een benchmark waarin de 20 procent best presterende kantoorgebouwen op het gebied van energie in Europa staan. Er is echter onvoldoende informatie over de prestaties van zowel bestaande als nieuwe kantoorgebouwen waardoor het onmogelijk is die benchmark te maken. Het ontbreken van duidelijke en geharmoniseerde indicatoren leidt tot een ongeloofwaardig label.

Reageer op dit artikel