nieuws

EU-begroting combineert bezuinigen en investeren

bouwbreed Premium

De ontwerp-begroting van de Europese Unie is een combinatie van bezuinigingen en meer investeren in groei en werkgelegenheid. Dat heeft begrotingscommissaris Janusz Lewandowski gezegd.

Als het aan de Europese Commissie ligt, mogen in 2013 voor dik 150 miljard euro aan verplichtingen worden aangegaan, een groei met 2 procent ten opzichte van het budget van 2012. Aan betalingen mag 137, 9 miljard worden uitgegeven, 6,8 procent meer dan dit jaar.

Volgens Lewandowski is dat nodig omdat er nog veel onbetaalde rekeningen liggen van verplichtingen die tussen 2009 en 2012 zijn aangegaan. “In 2013 worden veel door de EU overal in Europa gefinancierde projecten voltooid. Er zijn in het algemeen belang bruggen, spoorwegen en autowegen gebouwd en de rekeningen daarvoor moeten nu worden betaald”, aldus de Euro-commissaris.

De Commissie stelt voor te bezuinigen op de administratieve uitgaven van de diverse Europese instellingen. Ook wil zij 1 procent minder personeel als aanloop naar 5 procent personeelsreductie in vijf jaar.

Daar staat tegenover dat het budget voor een aantal posten fors verhoogd wordt. Zo stijgen de uitgaven voor de Structuurfondsen en het Cohesiefonds met 11,7 procent naar 49,5 miljard euro. Deze twee fondsen worden voor een belangrijk deel besteed aan investeringen in infrastructuur.

Volgens Lewandowski bieden alleen bezuinigingen geen uitweg uit de crisis. “De lidstaten moeten pijnlijke maar onvermijdelijke bezuinigingen doorvoeren en de EU-begroting wordt gefocust op investeringen waardoor zij als buffer tegen de crisis fungeert. Bezuinigingen alleen kunnen de groei niet herstellen. Europa moet nu verstandig investeren in zijn toekomst.”

Binnen de lidstaten wordt er verdeeld gedacht over de ontwerpbegroting. Een aantal lidstaten. waaronder Nederland, vindt dat in deze tijd van bezuinigingen op de nationale begrotingen, de EU-begroting niet mag groeien. Andere landen zien het nut wel in van een stevig budget waarmee projecten meegefinancierd worden.

Het Europees Parlement is in grote meerderheid voor een hogere groei van het EU-budget. Net als de Commissie vindt het Parlement dat de EU het beste in staat is om Europees groei en werkgelegenheid te stimuleren. Aangezien de Europese Raad, de regeringsleiders van de lidstaten, hier niets voor voelt, is de Commissie met het voorstel van 2 procent groei gekomen, hetgeen slechts de inflatie dekt.

Reageer op dit artikel