nieuws

Emvi-bibliotheek in strijd tegen willekeur

bouwbreed

Een aparte bibliotheek met emvi-eisen moet een eind maken aan de willekeur bij beoordelingen van kwaliteitscriteria. De hoop is dat opdrachtgevers er breed uit zullen putten bij nieuwe bouwopdrachten.

Met het meewegen van kwaliteit laat de selectieprocedure vaak ook ruimte voor subjectieve beoordeling die juridisch lastig aanvechtbaar blijkt, is de ervaring na tien jaar emvi (economisch meest voordelige inschrijving). Bijna 20 procent van de bouwopdrachten wordt gegund op prijs én kwaliteitscriteria. Bij rijksopdrachten ligt het percentage al op 45. Een trend waar bouwers blij mee zijn, omdat extra inspanning en kwaliteit in principe worden beloond. Ze zijn minder gelukkig met het grijze gebied dat ontstaat bij beoordelingen en ondeskundige jury’s. Bouwend Nederland, CROW en Balance & Result sloegen de handen ineen om meetbare criteria te hergebruiken. Op basis van zestig bouwprojecten is de bibliotheek voorlopig gevuld in een poging de transparantie te vergroten en het aantal vage eisen terug te dringen. De formuleringen zijn verdeeld in product- en proceseisen; de laatste hebben meer risico op meningsverschillen. “De gunning is daardoor vaak een ‘black box’ omdat onduidelijk is hoe een eindscore tot stand is gekomen. Het vervelende voor bouwers is dat onduidelijk blijft hoe ze bij een nieuwe opdracht wel hoger kunnen scoren”, licht Joost Fijneman van Bouwend Nederland toe tijdens de presentatie van de bibliotheek. De oplossing is criteria altijd meetbaar te maken in geld, volgens de systematiek gunnen op waarde. “Geef daarbij ook aan wat je minimaal verwacht en wat een extra wens maximaal mag kosten”, geeft Fijneman opdrachtgevers mee. “Laat een marktpartij niet raden naar je wensen. Wees helder over wat je verwacht en houd zo min mogelijk informatie achter. Alleen dan weet een marktpartij wat je wensen zijn en kan die daar zoveel mogelijk op inspelen.” > pagina 12: Nieuwe bibliotheek met criteria voor emvi-opdrachten

Reageer op dit artikel