nieuws

CBS-cijfers oproep tot taskforce woningbouw

bouwbreed Premium

Directeur Nico Rietdijk van brancheorganisatie NVB hoopt dat de slechte bouwcijfers van het CBS meehelpen zo snel mogelijk een taskforce te vormen ter redding van de woningbouw. Het slechte consumentenvertrouwen bedreigt via de leegloop in de bouw de hele Nederlandse economie.

< Vervolg van pagina 1

“ Minister Spies ziet toch ook wel dat de bouw hulpeloos in het water ligt? Terwijl de bouw verzuipt, vraag zij wat we zelf gedaan hebben om ons te redden. Als iemand in het water belandt, red je eerst. Waarom hebben we anders nog een coördinerend bouwministerie nodig? Zij wil toch ook mooie wijken voor de mensen?” Rietdijk zegt niet verbaasd te zijn over het laagterecord van de bouwvergunningen. Het patroon van daling is al langer duidelijk zichtbaar. “De ontwikkelaars zien dat hun huidige plannen niet goed lopen. De verkoop stokt. In maart zijn, schat ik, slechts 1100 woningen verkocht. Als de financiers zich niet anders gaan opstellen, zal het niveau ook niet meer stijgen.” De voorman van de ontwikkelende bouwers verwacht dat een substantieel deel van de vorig jaar afgegeven 55.804 bouwvergunningen niet zal leiden tot productie. De ontwikkelaars zijn uiterst afwachtend vanwege hun pijnlijke ervaringen met onverkochte woningen. “We hebben om ieder huishouden aan een goede woning te helpen jaarlijks 75.000 tot 80.000 nieuwe woningen nodig. Dit jaar zakken we onder de grens van de 50.000. En als w e niet oppassen, daalt het aantal in 2013 tot onder de 40.000. Ik hoop dat de CBS-cijfers een signaalwerking hebben.” Voor Rietdijk heeft de hoogste prioriteit om een taskforce op te richten. Met aan tafel politici, financiële mensen, bouwers en makelaars. “Laten we eerst vaststellen hoe erg het is. En als we het allemaal samen niet erg vinden als de bouw onderuit gaat dan weten we dat ook weer. Je praat niet alleen over de levensvatbaarheid van een branche. Ook over de mogelijkheden om goede wijken te maken.” Rietdijk signaleert dat momenteel wekelijks bouwbedrijven onderuit gaan. De medewerkers die op straat komen te staan, zullen waarschijnlijk niet terugkeren in de bedrijfstak. “Na de crisis hebben we mensen tekort en zullen de woningprijzen torenhoog stijgen. Straks een mooi onderwerp voor een parlementaire enquête.”

Reageer op dit artikel