nieuws

Boycot VNG-model inkopen

bouwbreed Premium

Gemeenten moeten het VNG-inkoopmodel boycotten. Die oproep doen de architectenbond BNA en de raadgevend ingenieurs NL Ingenieurs.

Het nieuwe model Algemene Inkoopvoorwaarden van de VNG deugt niet voor de inkoop van complexe diensten van architecten en ingenieurs, vinden BNA en NL Ingenieurs. “Het is onbegrijpelijk dat de VNG geen verschil wil zien tussen de inkoop van potloden en schoonmaakdiensten en de diensten van architecten en ingenieurs”, vinden de directeuren van beide organisaties, Fred Schoorl en Paul Oortwijn. Het steekt hen dat de VNG heeft gemeend de nieuwe voorwaarden zonder enig overleg met de markt te moeten opstellen. Dat is in strijd met de wens van de rijksoverheid en de Tweede Kamer om inkoopvoorwaarden samen met het bedrijfsleven op te stellen. Daarmee wordt voorkomen dat er onevenwichtige voorwaarden worden opgesteld waar de markt niet mee kan leven. Dat scheelt heel veel conflicten, zo is de gedachte. De fiolen van hun toorn richten zich vooral op twee aspecten in de voorwaarden waar zij niet mee kunnen leven. Zo wordt uitgegaan van onbeperkte aansprakelijkheid en overdracht van intellectueel eigendom aan de opdrachtgever.

Rijksgebouwendienst

Beide organisaties roepen gemeenten daarom op de modelvoorwaarden van de VNG links te laten liggen als het gaat om inkoop van architecten- en ingenieursdiensten. Zij kunnen beter de standaardvoorwaarden van de organisaties, de DNR, of die van de Rijksgebouwendienst, de ABAA-DNR toepassen. Een aantal gemeenten doet dat overigens al. Het gekke is dat de VNG wel voor een aantal andere diensten een uitzondering maakt, ICT, accountants, verzekeraars en aannemers. Voor architecten en ingenieurs weigert de VNG dat. De rijksoverheid doet dat wel voor haar inkoopvoorwaarden, het ARVODI. Het Rijk vindt de DNR of de ABAA-DNR beter toepasbaar. Het is onduidelijk waarom de VNG geen uitzondering maakt. De organisaties hebben VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma eerder al verzocht om de algemene voorwaarden aan te passen aan hun bezwaren. “Ik vind dat de VNG het unieke karakter van architecten- en ingenieursdiensten moet erkennen”, aldus NL Ingenieursvoorzitter Ed Nijpels.

Reageer op dit artikel