nieuws

Bouwend Nederland kijkt vooruit naar 2020

bouwbreed

Bouwend Nederland vindt dat bouwbedrijven bij zichzelf te rade moeten gaan om een strategische visie te ontwikkelen. Het rapport De Bouw in 2020 van de brancheorganisatie kan daarbij een leidraad zijn.

< Vervolg van pagina 1

Theo Leoné

“ Het jaar 2020 lijkt nog ver weg maar is dat niet”, zegt directeur Jan van Tuinen van Bouwend Nederland. “De economische turbulentie maakt de toekomst onzekerder dan ooit. Maar hoe de bouw er ook uit zal zien, er zijn ook straks volop kansen voor ondernemers.”

Het rapport uit Zoetermeer staat bol van de ambities. De aannemer wil over acht jaar gewaardeerd worden voor zijn duurzame oplossingen en heeft een naam te verdedigen als aantrekkelijk werkgever met veel oog voor vakmanschap en de toegevoegde waarde van mensen. De bouw ontzorgt en helpt bij de financiering. De aannemers zijn leidend in de keten en bouwen op de innovatieve kracht van de toeleveranciers om tot klantgerichte oplossingen te komen.

Droombeelden

De in het ra pport verwoorde droombeelden zullen niet zonder slag of stoot bereikt worden. Daarom biedt de brancheorganisatie begeleiding aan bij het maken van keuzes. De thema’s komen aan bod in bijeenkomsten van de secties van Bouwend Nederland. Ook geldt het aanbod dat kleine groepen of individuele bedrijven geassisteerd kunnen worden om hetzelfde proces te doorlope n dat geleid heeft tot het document De Bouw in 2020.

Bij haar blik in de toekomst schetst Bouwend Nederland vier scenario’s. Twee daarvan gaan uit van economische groei, de andere van krimp. Onderscheid wordt ook gemaakt tussen een – financieel complexe – versplintering van de deelmarkten en het ontstaan van een eenvormige vraag met slechts een beperkt aantal deelmarkten.

De positieve scenario’s hebben namen gekregen als bloemenweide (hoogconjunctuur) en tulpenveld (de situatie voor 2008). Schraal weer ontstaatin de scenario’s heideveld (de Duitse situatie) en zandwoestijn.

Reageer op dit artikel