nieuws

Alternatieve wijze van uitvoering na gunning accepteren of niet

bouwbreed

Na gunning zijn opdrachtgevers niet verplicht een voorstel om de opdracht op een alternatieve manier uit te voeren, te accepteren. Dit geldt zeker wanneer het alternatief ook al bij de aanbesteding was ingediend en destijds niet was geaccepteerd. Dit volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 6 april 2012 (LJN: BV6696). Het ging […]

Na gunning zijn opdrachtgevers niet verplicht een voorstel om de opdracht op een alternatieve manier uit te voeren, te accepteren. Dit geldt zeker wanneer het alternatief ook al bij de aanbesteding was ingediend en destijds niet was geaccepteerd. Dit volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 6 april 2012 (LJN: BV6696). Het ging in deze zaak om een Europese openbare aanbesteding van Waterschap Groot Salland voor het herstellen van damwanden en kades langs het Meppelerdiep. In het bestek werd een damwand van het type AZ 13 of gelijkwaardig vereist. De winnende aannemer schreef in met een besteksconforme oplossing én een goedkopere variant. Het waterschap gunde de opdracht op grond van de duurdere besteksconforme oplossing. Na het sluiten van de overeenkomst verzocht de aannemer alsnog de goedkopere variant te mogen toepassen. Het waterschap wees dit verzoek af. De aannemer stapte hierop naar de rechter om de schade die hij hierdoor leed, vergoed te krijgen. Tevergeefs, want na de rechtbank en het hof, heeft de aannemer nu ook bij de Hoge Raad verloren. Met dit arrest komt definitief vast te staan dat het afwijzen van een goedkoper alternatief, waarvan de gelijkwaardigheid ter discussie staat, niet in strijd is met de redelijk- en billijkheid. Wanneer het de winnende inschrijver immers zou worden toegestaan het werk uit te voeren op een andere en minder kostbare wijze dan die waarmee hij had ingeschreven, zou volgens de advocaat-generaal in deze zaak inbreuk worden gemaakt op het transparantie- en het gelijkheidsbeginsel. Het uitgangspunt dat de gunning berust op een objectieve vergelijking van de verschillende inschrijvingen, wordt hierdoor geweld aangedaan. Dit geldt, volgens de advocaat-generaal, zelfs als de alternatieve wijze van uitvoering wél besteksconform is. Ook in dat geval kan namelijk wel degelijk sprake zijn van een benadeling van de andere inschrijvers. De andere wijze van uitvoering is meestal immers niet in de vergelijking betrokken, of – voor zover zij daarin wel betrokken is – heeft juist niet tot gunning geleid. De Hoge Raad verwerpt het beroep van de aannemer vervolgens zonder nadere motivering. Om situaties als deze te voorkomen, doen opdrachtnemers er dus goed aan ervoor te zorgen dat de overeenkomst die uiteindelijk wordt gesloten de ruimte biedt om deze overeenkomst met een alternatief na te komen.

Reageer op dit artikel