nieuws

Afvalwaterketen kan goed in pps-constructie

bouwbreed

In de afvalwaterketen is toepassing van publiek-private samenwerking mogelijk. Dat hebben betrokkenen in die keten geleerd van een studiereis naar Berlijn.

In Berlijn heeft de val van de muur gezorgd voor een unieke situatie. Voor de wederopbouw van één Berlijn waren financiën nodig die ook door het bedrijfsleven konden worden ingebracht. Het resultaat is het Berliner Wasserbetriebe, een organisatie die verantwoordelijk is voor de hele waterketen, leidingwater, afvalwater en waterzuivering. Het bedrijf is ontstaan uit drie partijen en is vormgegeven als pps. Tijdens het werkbezoek dat is georganiseerd door Vernieuwing Bouw samen met onder meer GMB en Volker Infra, liet topvrouw Nathalie Leroy van Veoliawasser duidelijk zien dat pps op kleine en grote schaal mogelijk is en ook voordelen oplevert. Ook de baas van Berliner Wasserbetriebe Jörg Simon gaf aan dat de constructie voor alle partijen gunstig heeft uitgepakt. “We hebben heel veel bespaard, maar dit was alleen mogelijk door de financiële impuls vanuit het bedrijfsleven. Na jaren ervaring kunnen we stellen dat Berliner Wasserbetriebe in deze constructie heel goed in staat is de publieke taak uit te voeren”, aldus Simon. Directeur Jacqueline Schlangen van Vernieuwing Bouw kon zich daar in vinden met een nuance. “Het voorbeeld Berlijn is natuurlijk niet één-op-één over te nemen in de Nederlandse situatie, maar vormt wel een inspiratiebron voor onze eigen afvalwaterketen. Want ook hier is beter, sneller en goedkoper het streven.” Aanleiding voor de reis is het bestuursakkoord Water dat leidt tot een bezuinigingstaakstelling voor gemeenten en waterschappen. Dat betekent een andere wijze van werken in de waterketen. Doel was dan ook om over de grenzen te kijken naar mogelijkheden om de keten te vernieuwen.

Veranderd

Uiteraard is door de reis de afvalwaterketen niet van de ene op de andere dag veranderd. Dat kost tijd en gaat stap voor stap. Inmiddels zijn een aantal stapjes al in gang gezet of worden komend jaar ingezet. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheden van schaalvergroting waar dat kan. Dat gebeurt nu in ieder geval op het gebied van het gezamenlijk aanpakken van regionaal onderzoek. Op het gebied van aanbesteden gaat ook het nodige veranderen. Vanaf 2013 zullen aanbestedingen in de markt worden gezet op basis van functionele eisen in plaats van uitgewerkte bestekken. Nu al hebben enkele gemeenten en waterschappen aangegeven te gaan samenwerken op het gebied van binnenstedelijke waterketens. Daar zullen partijen nu mee gaan experimenteren. Volgens Vernieuwing Bouw staat ketensamenwerking in de waterketen nog in de kinderschoenen.

Reageer op dit artikel