nieuws

Afboeken verliezen grond en vastgoed is noodzakelijk

bouwbreed

Het afboeken van verliezen op grond en vastgoed mag niet langer incidenteel gebeuren zijn, maar dient een standaard procedure te worden.

Dat staat in het rapport Stedelijke Vernieuwing na 2014. Het werd samengesteld door KEI en Nicis. “Hiermee gaan ongetwijfeld gevoeligheden gepaard, maar het is noodzakelijk voor alle partijen om verder te kunnen gaan in proposities”, zo staat in het rapport. De onderzoekers wijzen er op dat zowel gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars en kantooreigenaren hun verliezen moeten gaan afboeken. Als aandachtspunt wordt in het onderzoek ook gewezen op de noodzaak te letten op het maatschappelijk rendement van investeringen. Dit moet gestalte krijgen in zogeheten verdienmodellen. Daarbij dient onder meer te worden gekeken naar het renderen van gebieden. Van belang is voorts om te kijken hoe het vastgoed bezit in de toekomst haar waarde kan behouden. Begrotingsregels, zo vinden de onderzoekers, moeten worden versoepeld. Hierdoor moeten verschillende budgetten aan elkaar kunnen worden gekoppeld. In het rapport wordt gewezen op het bestaan van ‘verkokerde geldstromen’. Deze mogen uitsluitend worden ingezet per sector of per gebied. Door de Comptabiliteitswet aan te passen of de manier waarop gemeenten werken bij het samenstellen van begrotingen, zijn zulke financiële middelen soepeler in te zetten. De rapporteurs constateren dat de efficiency sterk verbetert als bepaalde taken worden uitbesteed aan professionele beheerders. “Denk bijvoorbeeld aan het door een woonvereniging uitbesteden van onderhoud en ontwikkelen aan een corporatie”. Er zijn ook mogelijkheden, vinden de onderzoekers, om gespecialiseerde bedrijven in te schakelen. In het bijzonder als het gaat om onder- houd en beheer van installaties in gebouwen. Hierdoor verminderen de investeringskosten.

Reageer op dit artikel