nieuws

Aanbestedingssites klagen bij EU

bouwbreed Premium

Aanbestedingssites vinden dat de Eerste Kamer de Aanbestedingswet niet kan aannemen. De verplichting Tenderned te gebruiken zou in strijd zijn met het Europees Verdrag.

Vier aanbieders van elektronische publicatie – en aanbestedingsplatforms – CROW, CTM Solutions, Negometrix en Projectned – hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie over Tenderned. Dit inmiddels al 34 miljoen kostende aanbestedingsplatform is in de Aanbestedingswet aangewezen als plaats waar aanbestedende diensten verplicht hun aanbiedingen moeten publiceren. In een tweede fase kunnen via Tenderned dan ook elektronische aanbiedingen worden gedaan en kunnen aanbestedende diensten de gunning regelen. Dit wordt niet verplicht voorgeschreven in de Aanbestedingswet.

Argumenten

De vier commerciële aanbieders vinden de argumenten daarvoor onjuist. Die argumenten zijn uniformiteit, laagdrempeligheid en veiligheid. “De systemen van marktpartijen bieden deze voordelen al jarenlang en zijn dus geen belemmering geweest voor een sterke uitbreiding van het elektronisch aanbesteden”, schrijft de advocaat van de vier, Cees Dekker van Nysingh Advocaten, in een brief aan de Eerste Kamer. Volgens hem is de Aanbestedingswet op het punt van de verplichting van het gebruik van Tenderned in strijd met Europees en Nederlands recht op het gebied van staatssteun en mededingingsrecht. Tenderned is volledig gefinancierd door de belastingbetaler en is daardoor in de gelegenheid gratis diensten aan te bieden op de markt, terwijl marktpartijen alle kosten zelf moeten dragen. De Senaat moet om die reden de Aanbestedingswet niet aannemen. Anders wordt inbreuk gepleegd op het Europees Verdrag, aldus Dekker. De overheid heeft daarnaast de truc uitgehaald Tenderned aan te merken als een zogenoemde Dienst van Algemeen Economisch Belang, waarvoor staatssteunregels niet gelden. De Aanbestedingskalender publiceert al jaren alle aanbestedingen gratis. Om dan een duur overheidsplatform voor dat doel te bouwen, is onzin, vinden de vier marktpartijen.

Reageer op dit artikel