nieuws

Zeesluis Terneuzen als dbfm op de markt

bouwbreed

De nieuwe zeesluis in Terneuzen zal als design-build-finance-maintain (dbfm) in de markt gezet worden. Vlaanderen betaalt het leeuwendeel, Nederland is opdrachtgever.

De aanleg van de sluis kost naar verwachting 930 miljoen euro. De kosten voor het onderhoud voor 30 jaar bedragen 75 miljoen euro. Nederland betaalt 141,9 miljoen euro, Vlaanderen draagt de overige kosten. Van de Nederlandse bijdrage neemt de Zeeuwse regio 10 miljoen euro voor haar rekening.

Eerder bereikten Vlaanderen en Nederland al overeenstemming over de grootte van de sluis. Het wordt een zeesluis met een afmeting van 472 meter bij 55 meter, met een drempel van 16 meter. Door de aanleg van deze grote zeesluis wordt de haven van Gent bereikbaar voor de grootste zeeschepen en wordt een belangrijk capaciteitsknelpunt voor de binnenvaart opgelost. De sluis zorgt voor minder wachttijd voor binnenvaartschippers. Ook levert de grote sluis een impuls aan de regionale economie, met name in de kanaalzone.Door de keuze voor een grote zeesluis zijn er op termijn extra kosten voor aanpassingen van het kanaal, tunnel en bruggen. Deze extra kosten komen voor rekening van Vlaanderen. Nederland draagt hier maximaal 150 miljoen euro aan bij. De betaling zal uiterlijk plaatsvinden bij de ingebruikname van de sluis.

Subsidie

Voor de planuitwerkingsfase wordt een beroep gedaan op Europese co-financiering (TEN-T). Vlaanderen zal de subsidie aanvragen. De bijdrage van Europa betreft maximaal 40 procent van de projectkosten. De eventuele subsidie zal naar rato van de projectkosten worden verdeeld tussen Vlaanderen en Nederland.Nu beide bewindslieden het akkoord hebben gesloten, zal op korte termijn de planuitwerkingsfase starten.Parallel hieraan werken Vlaanderen en Nederland de afspraken verder uit in een verdrag. Na afronding van de planuitwerkingsfase, die 2 tot 3 jaar in beslag neemt, volgt de aanbesteding. Na een bouwtijd van 4 tot 5 jaar kan de sluis rond 2021 gereed zijn. Beide bewindslieden hebben afgesproken ook nog te kijken of het wellicht handig is om ook ander onderhoud buiten het sluizencomplex direct mee te nemen. Mocht dit efficiencywinst opleveren, dan zal die winst 50-50 worden gedeeld.Het kanaal van Gent naar Terneuzen is 32 kilometer lang. Hiervan ligt 16,6 kilometer op Nederlands grondgebied.

Reageer op dit artikel