nieuws

Voldoende ruimte voor dertig windmolens in Amsterdam

bouwbreed

In Amsterdam is er voldoende ruimte om 30 tot 35 grote windmolens met een opwekking van 3 megawatt of meer te bouwen.

Dat blijkt uit vrijdag gepresenteerde gemeentelijke plannen voor uitbreiding van de opwekking van windenergie. Kansrijke gebieden zijn het havengebied, de oevers van het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal en percelen langs de autosnelwegen A1, A2 en A10. Volgens wethouder Van Poelgeest moet de gemeente de verantwoordelijkheid nemen om de groeiende vraag naar elektriciteit zelf op te lossen. Hij wil een derde van alle Amsterdamse huishoudens van duurzame energie voorzien. Daarbij wordt gedacht aan de bouw van windmolens met een ashoogte van 80 tot 125 meter. Eerste onderzoek heeft geleerd dat daarvoor vooral aan de randen van de stad ruimte te vinden is. Lokale energieopwekking moet volgens de gemeente wel tot lokaal voordeel leiden. Amsterdam begint niet aan een gemeentelijk windbedrijf, maar zorgt voor ‘windklare kavels’: bouwlocaties inclusief alle benodigde vergunningen. Vervolgens is het aan bedrijven, lokale ondernemers, woningbouwcorporaties of groepen burgers in wijken om de molens te bouwen en in exploitatie te nemen. Onder meer Heineken heeft belangstelling voor de bouw van een windmolen in het Westelijk Havengebied. Daar staan nu al 35 molens.

Reageer op dit artikel