nieuws

Vogelaarbeleid werkt: veel sloop en nieuwbouw

bouwbreed

Het beleid rond de zogenoemde Vogelaarwijken werkt. In de veertig achterstandswijken wordt veel meer gesloopt en gebouwd dan elders.

Dat constateert het Centraal Fonds Volkshuisvesting. In de Vogelaarwijken werden ook meer woningen verbeterd. In de achterstandswijken zijn corporaties ruim 50 procent actiever dan buiten deze wijken. Het door veel kleine corporaties bekritiseerde en tot de Raad van State aangevochten beleid, leidt in de Vogelaarwijken tot veel nieuwe huurwoningen en koopwoningen. In Rotterdam is het meest van het Vogelaargeld geprofiteerd, vooral in Rotterdam-Zuid. De komende jaren komt echter de klad in de bouwproductie. In de veertig wijken zal er veel minder worden gebouwd, blijkt uit prognoses van woningcorporaties. De productie zal langzaam tot normale proporties terugvallen. Dat is voor het grootste deel het gevolg van het afschaffen van het wijkenbeleid door het kabinet-Rutte. Het opknapbeleid wordt in 2011 en 2012 afgebouwd, in die jaren is 50 miljoen respectievelijk 25 miljoen euro binnen de sector gecollecteerd om aan de wijken te besteden. Een kleine vijftig van de vierhonderd woningcorporaties zijn vanaf het begin van de regeling in 2007 hun wijken gaan opknappen. Doelstelling was dat in acht tot tien jaar de wijken weer tot prettige woon-, werk-, leer- en leefomgevingen zouden worden omgevormd, met meer mensen aan het werk, meer veiligheid, meer leefbaarheid en betere woningen.

Reageer op dit artikel