nieuws

Verkooptijd nieuw huis al 250 dagen

bouwbreed Premium

De verkooptijd van nieuwe woningen loopt dramatisch op. Begin dit jaar lag het gemiddelde reeds op 250 dagen. In Groningen gaan nieuwgebouwde panden zelfs pas na een kleine twee jaar van de hand.

De lange verkooptijden worden vooral veroorzaakt door de sterk stagnerende verkoop van appartementen. Onderzoeksinstituut OTB becijfert dat nieuwe appartementen gemiddeld 440 dagen te koop staan. Uitschieter is Groningen, waar maar liefst 1300 dagen nodig zijn om een nieuwe eigenaar te vinden. In Utrecht is die klus geklaard in 260 dagen. Eengezinswoningen vinden aanmerkelijk gemakkelijker een koper dan appartementen. Gemiddeld moet de bouwer wel 170 dagen geduld hebben. Opmerkelijk genoeg scoort Groningen (samen met Noord-Holland) landelijk gezien het beste. Na 110 dagen is een koper gevonden. In Zeeland zijn daarvoor 230 dagen nodig. De NVB, brancheorganisatie van de ontwikkelende bouwers, vreest dat dit jaar in Nederland slechts 13.000 nieuwe huizen zullen worden verkocht. Als deze vrees wordt bewaarheid, betekent dat een daling van 40 procent ten opzichte van 2011. Terwijl enkele jaren geleden nog maandelijks 4000 woningen aan de man werden gebracht, is het niveau momenteel gezakt tot 1100.

Bedorven

Directeur Nico Rietdijk van de NVB ergert zich eraan dat de stemming in de markt wordt bedorven door angst en geruchten. Hij bestrijdt dat het prijsniveau van de woningen te hoog is. Recent onderzoek toont aan dat woningen in Nederland goedkoper zijn dan in de grote stedelijke gebieden in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. “In ons land zijn jaarlijks 78.000 nieuwe woningen nodig. Tot 2025 neemt het aantal huishoudens elke twaalf maanden met 50.000 toe. Tel daarbij op dat minimaal vier op de duizend woningen zo slechts zijn dat ze moeten worden vervangen. Het is een hardnekkig misverstand dat Nederland meer dan genoeg woningen heeft.” Volgens de Thermometer Koopwoningen stonden in januari in Nederland 10.382 nieuwbouwwoningen te koop. In het grootstedelijke gebied 3892, en meer landelijk gelegen 6490. In Zuid-Holland stonden na de jaarwisseling 2466 woningen te koop. Gelderland is nummer twee met 2104, gevolgd door Noord-Brabant (1565) en Utrecht (968). In Noord-Holland staan slechts 870 woningen te koop.

Reageer op dit artikel