nieuws

Tunnel A15 betaalbaar via tol

bouwbreed

Minister Schultz (infrastructuur) blijft onvermurwbaar bij haar standpunt om een brug over de A15 te bouwen, naast de tunnel van de Betuweroute onder het Pannerdensch Kanaal. Een extra tunnel vindt zij te duur, ook al is die relatief simpel te financieren door langer tol te heffen.

Op verzoek van de provincie Gelderland vond half februari nog een gesprek met Rijkswaterstaat plaats om de tegenbegroting van de gemeenten Duiven, Zevenaar en Lingewaard, te bespreken waaruit blijkt dat een 3,3 kilometer lange tunnel wel degelijk betaalbaar zou zijn.

Bij de opstellers – allen werkzaam voor de gemeente Nijmegen – leeft het gevoel dat de milieu-effectrapportage geen neutrale afweging is geweest en “de brug te positief en de tunnel te negatief” is afgeschilderd.

Het verslag van dat overleg is nu naar het parlement gestuurd in opmaat naar de kamerbehandeling over het doortrekken van de A15 bij Nijmegen, waarvoor 804 miljoen euro is uitgetrokken.

De Tweede Kamer is nog de enige die de minister op andere gedachten kan brengen, want de kostenexperts van de tegenbegroting hebben Schultz niet kunnen overtuigen: “De raming van Lingewaard is onvolledig en te rooskleurig”. Een eerdere lobby bij de Betuweroute leverde wel een tunnel op, maar “de tijden zijn veranderd”.

Volgens Rijkswaterstaat zou een tunnel in de A15 210 miljoen euro meer kosten dan de eerder dit jaar gekozen brugvariant. Zo kort voor de aanbesteding van het dbfm-contract weigert Rijkswaterstaat echter inzage te geven in de ramingen en is een vergelijking van de cijfers onmogelijk. De minister blijft echter bij het standpunt dat zowel de tunnel als de brug via dezelfde SKK-methode is doorgerekend.

Twee prijsopties

Zij voelt ook niets voor de suggestie om marktpartijen het project met twee prijsopties te laten uitwerken en op basis van die uitkomst te beslissen. “Dat strookt niet met het advies van de Commissie Elverding om een eenduidige keuze te maken en daar niet meer op terug te komen.”

Tegelijk blijkt uit de stukken dat een tunnel wel degelijk financierbaar zou zijn. Het is namelijk de bedoeling om 282,5 miljoen euro van de kosten via tol te innen. Door de tolheffing te verlengen en 500 miljoen euro te heffen, is de tunnel alsnog binnen handbereik.

Het is overigens de bedoeling de tolinkomsten lost te koppelen van het geplande dbfm-contract.

Reageer op dit artikel