nieuws

Toezicht veiligheid rammelt

bouwbreed

Het toezicht op constructieve veiligheid leidt tot een schijnveiligheid. De rechtszekerheid voor eigenaren is nauwelijks geregeld. Dat vindt bouwrechtjurist Jaap Moree.

Volgens Moree, onder meer directeur van de Vereniging voor gecertificeerd bouwtoezicht, is er iets mis met het bouwtoezicht. De Nederlandse overheid hinkt op twee gedachten, publiek toezicht en privaat toezicht. De publieke toezichthouder toetst preventief en houdt beperkt toezicht op de uitvoering. Maar hij is niet aansprakelijk voor fouten. Bij privaat toezicht is dat laatste wel het geval, althans in theorie. Er zijn legio mogelijkheden om de aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. Welk toezicht er ook wordt uitgevoerd, het risico komt uiteindelijk dus terecht bij de eigenaar. Die kan bijvoorbeeld worden aangeschreven als een bouwwerk niet voldoet aan het Bouwbesluit. Moree vindt dat maar vreemd. De overheidszorg voor constructieve veiligheid kan volgens hem worden ontleend aan artikel 22 van de Grondwet en is daarmee dus een grondrecht. Ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verwacht dat lidstaten de nodige regelingen treffen. “In de praktijk schieten de waarborgen in Nederland echter in veel opzichten tekort.” Uit zijn studie blijkt dat dit in andere landen beter is geregeld. Vaak is daar bij wet de verantwoordelijkheid voor constructieve veiligheid bij een aangewezen partij neergelegd. In België is dat de architect en in Duitsland de ‘Prüfingenieur für Bautechnik’. In Frankrijk kan ervoor worden gekozen om naast de architect of aannemer een gecertificeerde private partij in de arm te nemen. In alle landen bestaat een wettelijk erkende finale afrondingstoets. In Nederland niet. Ook kunnen in die landen de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor bouwkwaliteit veel minder worden ontweken dan in Nederland. Moree vindt dat er wat moet gebeuren, bijvoorbeeld het stellen van strenge deskundigheidseisen aan bouwpartijen zoals aannemers en constructeurs. Hij vergelijkt het een beetje met autorijden. Daarbij zijn drie simpele voorwaarden gesteld aan de veiligheid: de bestuurder moet een rijbewijs hebben, de auto moet gekeurd zijn en een aansprakelijkheidsverzekering is verplicht.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels