nieuws

Seks en lobbyen

bouwbreed

Nog even over die bouwlobby. Of-ie werkt, was de vraag. Volgens mij niet, zei ik vorige week in deze krant. Waarop ik dat baseer? Om te beginnen op de mening van bouwers zelf. Twee jaar geleden nog was BAM onthutst over de kortzichtigheid van Kamerleden. Het Financieele Dagblad kopte: “Ontwikkelaars en bouwers zijn het meer […]

Nog even over die bouwlobby. Of-ie werkt, was de vraag. Volgens mij niet, zei ik vorige week in deze krant. Waarop ik dat baseer? Om te beginnen op de mening van bouwers zelf. Twee jaar geleden nog was BAM onthutst over de kortzichtigheid van Kamerleden. Het Financieele Dagblad kopte: “Ontwikkelaars en bouwers zijn het meer dan zat in Den Haag niet te worden gehoord.” Dat is nou niet echt een lekkere binnenkomer, qua lobby.

Leen van Dijke, voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en nu lobbyist voor Volker Wessels, bevestigt de nog altijd moeizame verhoudingen. Volgens hem zijn de contacten met de ministeries goed, maar met de Kamer niet. Ger Koopmans (CDA) is Tweede Kamerlid. Hij heeft inderdaad geen hoge pet op van de bouwlobby. Collega Jacques Monasch (PvdA) vindt zelfs dat Bouwend Nederland mede verantwoordelijk is voor het vastlopen van de woningmarkt.

Iemand die alles weet over lobbyen is politicoloog prof.dr. Rinus van Schendelen. Zondag zat hij nog bij Buitenhof om het Catshuis-overleg te duiden. Hij noemde al in 2007 de bouwlobby slecht georganiseerd, te versnipperd, niet professioneel. En in een redactioneel commentaar schreef deze krant september vorig jaar: “Als er iets is dat opvalt in de voortdurende recessie (…), is het dat de lobby niet veel verder komt dan klagen, naar anderen wijzen en de hand ophouden.”

Bijna dagelijks pleit een bouwbelangenbehartiger op deze pagina’s voor maatregel zus of steun zo. Maar een goede lobby voer je niet via de krant. En het wordt er ook niet beter op door er steeds expliciet over te praten. In technologietijdschrift De Ingenieur zegt de CEO van technologiebedrijf Nedap deze week: “Wanneer je te veel over innovatie praat, doe je er te weinig aan.” Precies hetzelfde geldt voor lobbyen … en voor seks. Daarover staat overigens heel weinig in deze krant, valt me op.

Directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap, Amsterdam

Reageer op dit artikel