nieuws

Restauratie van rijksmonumenten taak van provincie

bouwbreed

Voor het behoud van werkgelegenheid en vakmanschap in de bouw, is het beter dat provincies verantwoordelijk worden voor de restauratie van rijksmonumenten. Dat bleek tijdens een bijeenkomst waar staatssecretaris Zijlstra (cultuur) de regie over de zorg voor rijksmonumenten overdroeg aan de provincies.

Het samenzijn had maandag plaats in het provinciehuis van Noord-Holland. Hier ondertekenden Zijlstra en Elvira Sweet, portefeuillehouder cultuur van het Inter Provinciaaloverleg (IPO), de afspraak dat provincies voortaan verantwoordelijk zijn voor het behoud van rijksmonumenten. Uit de afspraken vloeit voort dat de provincie voortaan bepaalt wat er met het rijksbijdragen voor restauraties gebeurt.

Volgens Sweet kunnen door de nieuwe werkwijze beschikbare gelden beter worden benut. “Provinciale, rijks- en private gelden kunnen nu gerichter worden ingezet. Dat is niet alleen goed voor de monumenten, maar ook voor de werkgelegenheid en voor het behoud van vakkrachten.”

In dat verband wees Zijlstra er op dat de restauratiesector ondanks de recessie floreert. “De nieuwbouw ligt aan het infuus maar de restauratiesector doet het nog altijd goed.” Hij zegde toe dat er extra rijksgelden beschikbaar komen voor de restauratie van de Sint Bavokerk.

Met de nieuwe werkwijze is bij wijze van pilot drie jaar geëxperimenteerd. En met succes, zei Sweet. “We zijn dan ook tevreden dat de rol van de provincies belangrijker is geworden in deze.” Ze wees er op dat ook van de eigenaren van monumenten inspanningen worden verwacht. Zo is het de bedoeling dat meer rijksmonumenten voor het publiek toegankelijk worden.

Reageer op dit artikel