nieuws

Rekenmodel voor slim slopen

bouwbreed

Het slopen van gebouwen kan veel milieuvriendelijker dan nu gebeurt. Gemeente Rotterdam heeft er met onderzoeks- en adviesbureau IVAM een rekenmodel voor ontwikkeld dat de belangrijkste aspecten doorrekent: de Slim Slopen Tool.

De Slim Slopen Tool bekijkt niet alleen de belangrijkste milieu-indicatoren in het sloopproces. Het beoordeelt ook in hoeverre hergebruik of transport van sloopmaterialen bijdragen aan de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxide (NO2). “Je kunt bijvoorbeeld keramiek van toiletpotten en wastafels hergebruiken in tegelwerk. Maar als het daarvoor eerst met een half gevulde vrachtwagen vanuit Rotterdam het halve land door moet, schiet je er in termen van CO2weinig mee op”, zegt projectleider Cor Luijten van Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam.

Hergebruik

Hij vergelijkt de tool met een rekenmachine. Die becijfert na invoering van gegevens in een Excel-bestand welke materialen vrijkomen, welke machines het best kunnen worden ingezet en of materialen het best verbrand, gestort of hergebruikt kunnen worden. Belangrijk is dat de berekening niet gebeurt op basis van aannames, maar op basis van feiten, zoals transportkilometers, brandstofverbruik en tonnages sloopmaterialen. Aan de hand van een levenscyclusanalyse drukt de tool de milieu-impact uit in kilo’s CO2-equivalenten en kilo’s NO2.

De slooptool sluit ook aan op de criteria voor duurzaam inkopen van de sloop van gebouwen (www.pianoo.nl). Handmatig slopen van bijvoorbeeld hout en kunststoffen is daarin een belangrijk element. Met het oog op maximalisering van hergebruik worden in de Rotterdamse praktijk steeds vaker langdurig werklozen ingezet. Slopers die hen handmatig het eerste grove sloopwerk laten uitvoeren en materialen laten sorteren, hebben meer kans bij aanbestedingen van sloopwerken. Luijten: “Als je door handmatig slopen een deur kunt hergebruiken als deur, kost dat uiteraard veel minder energie dan wanneer die er beschadigd uitkomt en via de scheidingsinstallatie in de verbrandingsoven verdwijnt.”

De Slim Slopen Tool is ontwikkeld en verfijnd tijdens de sloop van pilot sloopprojecten: Stadskantoor Roodezand, Wesgram Katendrecht en drie flats in Hoogvliet. Het ging daarbij vooral om het in kaart brengen van afgelegde transportkilometers en het gebruik van sloopmachines. Machines bleken vaak urenlang onnodig te draaien. Ook de sterke positieve invloed van handmatig slopen werd bij de proefprojecten cijfermatig aangetoond. In het model zijn geen prijsberekeningen opgenomen. Voortdurende schommelingen in de kostprijs staan een robuust en adequaat systeem in de weg.

Rotterdam stelt de Slim Slopen Tool gratis beschikbaar aan publieke en private partijen. Dat moet andere partijen in staat stellen hun eigen sloopbeleid te maken. De tool is te downloaden op www.rotterdam.nl. Zoekterm: slim slopen. Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam en IVAM lichten de Slim Slopen Tool op donderdag 26 april nader toe voor publiek.

Reageer op dit artikel