nieuws

Regeling duurzame energie nu al licht overtekend

bouwbreed

Voor de stimuleringsregeling duurzame energie, SDE+, zijn binnen een week voor 2 miljard euro projecten ingediend. Het beschikbare budget bedraagt 1,7 miljard.

Of de regeling wordt overschreden, is nog lang niet zeker. Agentschap NL, dat de regeling uitvoert, moet nu gaan kijken of de 489 ingediende projecten wel voldoen aan de subsidievoorwaarden.De ingediende projecten gaan vooral over zonne-energie, mestvergisting en aardwarmte. Daarmee kan genoeg energie worden opgewekt voor 250.000 huishoudens.Minister Verhagen toont zich verheugd over het enthousiasme voor de regeling. “Dit levert duurzame energie én nieuwe banen op. Met de projecten die dit jaar worden gehonoreerd, kunnen 2000 mensen aan de slag”, aldus de bewindsman.De regeling is zodanig opgezet dat projecten voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag inschrijven. Volgens Verhagen is de belastingbetaler daardoor 3 miljard euro goedkoper uit. Dit jaar krijgen producenten voorrang als ze genoegen nemen met een subsidie van maximaal 7 eurocent per kilowattuur voor elektriciteit, 48,3 eurocent per kuub gas en 19,4 euro per gigajoule voor warmte. Het is overigens voor het eerst dat warmteprojecten in aanmerking komen voor de stimuleringsregeling.Juist om die reden is de regeling niet onomstreden. De hoogte van de subsidie noopt producenten te kiezen voor bestaande goedkope initiatieven. Dat betekent dat de regeling innovaties geen kans geeft terwijl het kabinet ons land juist wel innovatief wil maken. De gevolgen van het gebrek aan steun heeft er al voor gezorgd dat zonne-energie slechts mondjesmaat wordt toegepast.

Reageer op dit artikel