nieuws

Opletten met de milieueffectrapportage in de Wabo

bouwbreed

Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn 26 vergunningen in de omgevingsvergunning opgegaan (waaronder de milieuvergunning). Met de Wabo was beoogd het omgevingsrecht te vereenvoudigen. Het is echter nog maar de vraag of deze vereenvoudiging daadwerkelijk is bewerkstelligd.

Reageer op dit artikel