nieuws

Omgevingswet al vertraagd

bouwbreed

De nieuwe Omgevingswet loopt nu al vertraging op. Dat blijkt uit een gewijzigde planning van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Tot voor kort ging minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) er nog vanuit dat ze het wetsvoorstel voor zomer 2012 naar de Raad van State kon sturen. Het voorstel met het advies van de bestuursadviseur moest dan in het najaar van 2012 bij de Tweede Kamer aankomen. Sinds afgelopen week circuleert echter een nieuwe planning, waarbij de Raad van State het voorstel pas in het najaar ontvangt. De minister stuurt het wetsvoorstel in het voorjaar van 2013 naar de Tweede kamer. Dat is een vertraging van een half jaar.

Of de inwerkingtreding per januari 2014 in gevaar komt is niet te zeggen. Hoogleraar politicologie Rinus van Schendelen van de Erasmusuniversiteit Rotterdam: “Dat hangt helemaal af van de inhoud van de wet. Als de Tweede Kamer veel aanpassingen wil doen, is een jaar krap. Maar als er weinig vragen zijn is het wel haalbaar.”

Code

Ondertussen zijn de decentrale overheden ongerust dat ze onvoldoende tijd krijgen om op het concept-wetsvoorstel te reageren. “Op basis van de Code interbestuurlijke verhoudingen hebben gemeenten, provincies en waterschappen recht op twee maanden om op het concept te reageren”, reageert een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO). “Dat het ministerie uitgaat van één maand verbaast ons. Het is een belangrijke, complexe wet, dus we gaan ze ook houden aan die code.” Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kon geen reactie geven.

Diverse partijen stelden al vraagtekens bij de krappe planning van het ministerie. Deskundigen verwijzen naar de Wro. Die had enkele jaren gelden nog vijf jaar nodig om van de grond te komen. Gustaaf Biezeveld, hoogleraar milieurecht aan de universiteit van Groningen, memoreert dat de totstandkoming van de wet Milieubeheer jaren heeft gekost. “Het een illusie is dat je zo’n fundamentele wetswijziging in twee jaar kunt doen. Of je breekt veel af, of je levert broddelwerk.”

Reageer op dit artikel