nieuws

Norm brandveilige opslag van hout

bouwbreed Premium

Norm brandveilige opslag van hout

Normalisatieinstituut NEN in Delft publiceerde een nieuwe norm voor het veilig opslaan van hout op bedrijfsterreinen. De norm NEN 6058:2012 wordt gebruikt door brandweer, ontwerpers en brandveiligheidsadviseurs.

Het Bouwbesluit stelt dat de bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen zodanig moet zijn, dat bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan bij een aangrenzend perceel. De eerste 60 minuten na het ontstaan van de brand mag er geen hogere stralingsbelasting ontstaan dan 15 kW/m 2. De norm geeft een methode om die warmtestralingsbelasting voor verschillende omstandigheden te bepalen.

Bekijk een preview van de nieuwe norm

Reageer op dit artikel