nieuws

Nijpels mist overheid als regisseur

bouwbreed

De rijksoverheid verwaarloost haar taak als regisseur op het gebied van de ruimtelijke ordening. Oud-minister en voorzitter van brancheorganisatie NLingenieurs Ed Nijpels mist in politiek Den Haag heldere keuzes.

“Niet de markt moet de keuzes maken. Dat moet de overheid doen”, stelt Nijpels. “De ingenieursbureaus en de bouwers kunnen oplossingen aanbieden en die ook goed uitvoeren. Maar de overheid bepaalt de randvoorwaarden. Ik mis helderheid, daadkracht.”Op het drukt bezochte tweejaarlijkse symposium van ingenieursbureau Movares in Utrecht ging de rijksoverheid over de knie als organisator van de openbare ruimte. Hoe is mogelijk dat voor een project als de Amsterdamse Zuidas 200 miljoen euro aan kosten is gemaakt en toch geen schop de grond in ging? Nijpels, eind jaren tachtig als bewindsman zelf verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening: “Het is aan de overheid om knopen door te hakken. Pas daarna komt het bedrijfsleven aan bod.”Volgens de Utrechtse hoogleraar economische geografie Oedzge Atzema slaat de rijksoverheid de plank mis als ze denkt haar verantwoordelijkheid af te kunnen wentelen op de lagere overheden. “Dat gaat niet werken. Ook als je meer wilt overlaten aan de vrije markt heb je regie nodig. Op markten is de rol van de marktmeester heel belangrijk. Wat wij nodig hebben is een krachtige overheid. Het Rijk moet de leiding nemen.” Nijpels herinnerde zijn gehoor eraan dat een kwart eeuw geleden al de eerste brief over publiek-private financieringen naar de Kamer ging. De voorzitter van NLingenieurs blijft het vreemd vinden dat nog steeds geen goede weg is gevonden om het maatschappelijke kapitaal dat opgeslagen ligt in de pensioenfondsen aan te wenden voor de verbetering van een ander maatschappelijk doel: de verbetering van de infrastructuur. Telkens trapt een minister van financiën op de rem.“Dat pps zo moeizaam van de grond komt, heeft ook te maken met het niet willen overdragen van taken door de publieke organisatie””, legt voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland de vinger op de zere plek. “Het heeft te maken met onwil om een stukje zeggenschap uit handen te geven.”

Reageer op dit artikel