nieuws

‘Niet beknibbelen op pijlers economie’

bouwbreed

Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman heeft goede hoop dat eventuele nieuwe bezuinigingsplannen van het kabinet de bouw grotendeels bespaard zullen blijven. “Maar het zal ons huisje niet helemaal voorbijgaan.”

<Vervolg van pagina 1

Van alle sectoren zal een bijdrage verwacht worden om het begrotingstekort te beperken, verwacht Brinkman. Hoe die bijdrage er voor de bouw uit zal zien is volgens hem echter niet te zeggen. “Dat zal de komende maanden onderwerp van gesprek zijn. Ik merk echter dat men er wel van doordrongen is dat je op belangrijke pijlers van de economie niet moet beknibbelen, als je stagnatie wilt tegengaan.”

Volgens Brinkman zou het kabinet meer moeten sturen op de ontwikkeling van het middensegment, aanpakken van verouderde schoolgebouwen en stimuleren van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

“De verduurzaming van de bestaande bouw kan de installatiebranche een enorme impuls geven”, stelt voorzitter Marcel Engels van Uneto-VNI. “Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat het energielabel verplicht stelt bij verandering van eigenaar of huurder. Dat zet zoden aan de dijk.” Ook de Aannemersfederatie (AFNL) is fel tegen bezuinigingen. “Nu investeren in onze sector voorkomt dat het kabinet te maken krijgt met nog verder teruglopende inkomsten uit belastingopbrengsten.”

Achterban

Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW pleit er voor om ambtenarensalarissen en uitkeringen, maar ook de topsalarissen in het bedrijfsleven een jaar niet te laten stijgen. “Mijn achterban is daartoe bereid.” Vakbonden FNV en CNV doen, naast een pleidooi voor meer investeringen vanuit de overheid, ook een beroep op de werkgevers. “Het helpt niet als werkgevers wel spreken over een nullijn, maar niet investeren in hun werknemers”, zegt Jaap Smit, voorzitter van de CNV Vakcentrale.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) moet het kabinet tussen de 9 en 16 miljard euro extra bezuinigen om in 2013 een maximaal tekort te halen van 3 procent, zoals de Europese Unie voorschrijft. Dat is veel, vindt Brinkman, maar je moet het ook niet overdrijven. “Het kabinet geeft dit jaar nog altijd meer uit dan in 2011. Het is dus niet zo dat we teruggaan naar de middeleeuwen ofzo.”

Voor meer reacties op de CPB-cijfers zie: www.cobouw.nl/bijlagen

De Tweede Kamer vindt een begrotingstekort van 3 procent niet langer heilig. Daardoor zou een bezuiniging van 9 miljard lager uit kunnen vallen. Hervormingen zijn daarentegen wel nodig, zo blijkt uit de eerste reacties op de jongste CPB-cijfers. VVD-leider Stef Blok zegt wel af te willen van de tekorten. “De VVD is altijd een partij geweest die weet dat hervormingen en bezuinigingen nodig zijn.” De fractievoorzitter van het CDA Sybrand van Haersma Buma noemt de EU-norm van 3 procent slechts een richtsnoer. “Het belangrijkste is nu om de economie op orde te krijgen.” Ook PVV-leider Geert Wilders vindt dat er niet per se 9 miljard bezuinigd behoeft te worden.

EU-commissaris Olli Rehn vertrouwt er echter op dat Nederland zal voldoen aan de begrotingsregels van de EU. “Nederland is een van de grootste pleitbezorgers geweest van strengere begrotingsdiscipline en zal de regels ook op zichzelf toepassen”, aldus een woordvoerder.

Politiek vindt 3 procent tekort niet langer heilig

Reageer op dit artikel