nieuws

Minister ‘chagrijnig’ van bouwlobby

bouwbreed

Niet de organisatie, maar de insteek van de bouwlobby kan veel efficiënter. Dit zegt minister Spies (wonen) in een interview met Cobouw.

De minister reageert hiermee op het recente geluid dat de bouwlobby ineffectief is omdat deze te versnipperd zou zijn. Maar gebrek aan organisatie is niet het probleem, zegt de bewindsvrouw. “Nee, de lobbymachine werkt heel behoorlijk. Er zijn wel veel verschillende organisaties actief, elke beroepsgroep weet zichzelf goed te organiseren.” Wat volgens haar de bouw meer dwarszit, is de inhoud. “Ik word er wel eens chagrijnig van. Ik vind het een zwaktebod om eenzijdig naar de overheid te kijken. Je hand ophouden en roepen dat het met heel veel stimuleringsmaatregelen van de overheid moet gebeuren, zonder dat je zelf nadenkt over wat jouw bijdrage zou kunnen zijn. En dat is in deze crisis bij heel veel organisaties wel een beetje het probleem.” De wijze waarop de bouwlobby opereert, is volgens de minister inefficiënt. “Als je eenzijdig gaat zitten wijzen naar wat de ander moet doen, en niet ook naar je zelf kijkt, denk ik niet dat je heel effectief bent.” Dat heeft Spies eerder ook als Kamerlid ervaren. “Als je zichtbaar maakt in een lobbybrief wat je zelf doet en wat je aanvullend nog nodig hebt van de overheid, dan sta je met 3-0 voor.”

Volgens Spies is de bouwregelgeving “veel te groot en ingewikkeld” om aan alle deelbelangen tegemoet te kunnen komen. Bovendien maakt ze duidelijk dat ze geen geld meer heeft. Spies adviseert de branche om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande steunmaatregelen. De minister zegt hoge verwachtingen te hebben van het Bouwteam. “Joop van Oosten heeft in het eerste kennismakingsgesprek aangegeven dat hij nadrukkelijk de sector wil prikkelen dingen zelf te doen. Het moet niet het verlanglijstje van Sinterklaas worden. Het moet een én-én-verhaal zijn, schouder aan schouder. Dat is een cruciaal punt nu we geknipt en geschoren worden door de crisis van dit moment.” Ze adviseert bedrijven vraaggerichter te werken en vooral de particuliere klant directer aan te spreken.

Het interview met Spies werd gehouden naar aanleiding van het Bouwbesluit, dat 1 april van kracht wordt.

Reageer op dit artikel