nieuws

‘Minimum percentage gerecycled pvc in materialen’

bouwbreed Premium

Het voorschrijven van een minimum percentage gerecycled pvc in materialen is één van de manieren om de inzameling van deze harde kunststof te bevorderen. Momenteel verdwijnt nog ruim 80 procent van dit type afval in de verbrandingsoven.

Dat stelt de Stichting Recycling van Kunststof Gevelelementen, een initiatief van alle dealer-verkooppunten van kunststof geveldelen. De stichting meent dat de gemeentelijke milieustraten een scharnierpunt vormen in de kunsttofrecycling. In de ogen van de stichting draaien die scharnierpunten echter nog verre van optimaal. Uit onderzoek van Tauw, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, komt naar voren dat in 2010 slechts 8 procent van de ingeleverde 139,4 kiloton pvc is gerecycled. En dat terwijl volgens de stichting pvc in het Landelijk Afvalbeheer Plan 2 (LAP2) als één van de zeven hoofdafvalstromen (zogeheten prioritaire stromen) is aangewezen. Daarbij gaat het niet alleen om producten zoals kunststof gevelelementen, maar ook om buizen, leidingen en profielen die zich meestal in bouw- en sloopafval bevinden. Woordvoerder Ebco Vriend van de Stichting Recycling van Kunststof Gevelelementen wijst erop dat veel milieustraten simpelweg niet de ruimte hebben om nog een extra container voor afgedankte pvc-producten te plaatsen. Een groot manco, vindt de stichting.

Sleutel

Een alternatief is dat de gemeenten, beheerders van de milieustraten, in dat geval het restafval via een sorteerbedrijf laten nascheiden. Slechts 40 procent van de milieustraten heeft dit volgens de stichting goed geregeld. “De sleutel om meer uit afval te halen, ligt dan ook duidelijk bij de gemeenten.”De Stichting Recycling wijst erop dat LAP2 de doelstelling heeft om voor iedere prioritaire stroom de milieudruk met 20 procent te verminderen. “Voor pvc betekent dit dat op jaarbasis zo’n 25 tot 30 kiloton meer moet worden gerecycled.” Dit is “zonder meer haalbaar, maar een gemiste kans is dat LAP2 geen concrete doelstellingen bevat over hoe ‘diep’ het sorteerproces moet zijn”.De Stichting Recycling ziet mogelijkheden te over om de recycling van harde kunststoffen te bevorderen. Ze noemt verder het nog meer stimuleren van selectief slopen, optimalisatie van het nasorteren in sorteerinstallaties en het voorschrijven van producten met gerecycled materiaal bij publieke aanbestedingen. “Dit moet dan wel met beleid worden ingezet”.

Reageer op dit artikel