nieuws

Invoering Eurocode

bouwbreed

Op 1 april 2012 vervangt het nieuwe Bouwbesluit 2012 het vigerende Bouwbesluit 2003. In dit Bouwbesluit worden in hoofdstuk 2 de normen voor constructieve veiligheid aangestuurd. Deze normen zijn de NEN-EN’s, de zgn. Eurocodes. De co-existentie periode NEN versus NEN-EN komt hiermee te vervallen.

Reageer op dit artikel