nieuws

Handleiding voor kantoorbewoners

bouwbreed

Transformatie van kantoren naar woonruimte is nu niet meer afhankelijk van de bereidwilligheid van gemeenten. De Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) publiceerde afgelopen week een handleiding waarmee potentiële bewoners zelf aan de slag kunnen.

De handleiding is specifiek gericht op mensen die met spoed een betaalbare woning zoeken, zoals studenten. Zij kunnen met behulp van de handleiding zelf het initiatief nemen tot transformatie. Gemeenten hebben nogal eens last van koudwatervrees waardoor de transformatie niet snel van de grond komt. Gebrek aan inzet, middelen en ervaring speelt de overheden parten. Het SEV heeft op basis van ervaringen in experimenten de handleiding opgesteld. Hoe vindt je een geschikt gebouw? Met welke wet- en regelgeving heb je mee te maken? Hoe stel je een sluitende begroting op?

Met een quickscan kunnen mensen nagaan of een gebouw geschikt is voor transformatie. Het gebouw moet bijvoorbeeld niet te diep zijn, ramen moeten open kunnen en de geluidsbelasting moet niet te groot zijn. Als het pand erg afgelegen ligt is eerst een algehele gebiedsontwikkeling nodig. Vervolgens moeten de potentiële bewoners de eigenaar van het pand bewegen om mee te werken aan de (tijdelijke) transformatie. De SEV heeft alle stappen gedetailleerd uitgewerkt van samenwerking met de gemeente tot en met de contracten en de oplevering. De verbouwingskosten in de transformatie projecten enkele tonnen voor een tijdelijke transformatie tot 4,8 miljoen euro voor een permanente transformatie. Het SEV geeft in berekeningen aan hoe die investeringen terug te verdienen zijn in de exploitatie. “Bij tijdelijke transformatie van 10 jaar in plaats van 5 jaar kan 40 á 45 procent meer geïnvesteerd worden in de verbouwingskosten.” Voorbeelden van dergelijke transformaties zijn het ACTA-gebouw in Amsterdam, waar studenten een korting op hun kamerhuur krijgen als ze meehelpen in de verbouwing. Zo is eerder ook in Utrecht een schoolgebouw tijdelijk getransformeerd tot studentenflat. In het voormalig KPN-kantoor in Utrecht zijn ook drie jaar lang studenten gehuisvest. Het pand stond op de nominatielijst voor sloop, maar sloop kon nog niet direct plaatsvinden. Na bewoning van vijf jaar door 140 studenten is het pand weer leeg opgeleverd aan de eigenaar.

Reageer op dit artikel