nieuws

Gemeenten en provincies ruziën over infragelden

bouwbreed

-Gemeenten en provincies maken al bij voorbaat ruzie over de verdeling van de gelden voor verkeer en vervoer. De VNG is er mordicus tegen dat de provincies dat geld krijgen.

Het kabinet is van plan de verdeling van de zogenoemde Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) volledig via de provincies te laten lopen. Alleen de noord- en zuidvleugel van de Randstad krijgen het geld dan nog rechtstreeks van het ministerie van Infrastructuur.

Dit blijkt uit het voorstel om de regio’s die vallen onder de Wet gemeenschappelijke regelingen plus op te heffen. In de oude systematiek kregen de gemeenten in die regio’s tweederde van de BDU, ongeveer 1,2 miljard euro, rechtstreeks van het Rijk, de provincies ontvingen de resterende 600 miljoen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het volstrekt oneens met de wijziging waardoor de provincies het geld mogen verdelen. Met uitzondering van de Randstad, waar het kabinet twee vervoersregio’s wil instellen, één om de problemen rond Amsterdam-Almere-Schiphol aan te pakken, en één die zich bezig moet houden met de regio’s Rotterdam en Haaglanden.

Volgens voorzitter Annemarie Jorritsma leidt de nieuwe systematiek tot extra bestuurlijke drukte. Zij wijst financiering van lokale en regionale projecten in de stedelijke gebieden via de provincies af. Provincies moeten geen doorgeefluik worden voor BDU-middelen.

Reageer op dit artikel