nieuws

‘Forse verhoging leges bedreigt bouwproductie’

bouwbreed

Het feit dat gemeenten hun bouwleges fors opschroeven kan de doodsteek voor de lokale woningbouwproductie betekenen. Althans, dat vreest directeur Nico Rietdijk van de NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers.

Gemeenten moeten volgens Rietdijk afstappen van wat hij “boekhoudersmentaliteit” noemt. “Het is beter om samen met de markt op zoek te gaan naar mogelijkheden om de productie juist weer aan te jagen.”

De Nederlandse vastgoedmarkten liggen “zwaar aan de beademing”, signaleert Rietdijk. “Onze prognose is dat ontwikkelaars en woningbouwers dit jaar nog maar 13.000 nieuwe koopwoningen verkopen tegen ruim 40.000 voor de crisis.” Bovendien wordt gemiddeld 10 tot 15 procent minder betaald dan voor de crisis.

Bouwers en ontwikkelaars staan dus voor de uitdaging om hun kosten te verlagen, stelt Rietdijk. “Daartoe hebben we ieders hulp hard nodig. Ook die van gemeenten.” Maar ook zij hebben problemen om het huishoudboekje op orde te krijgen. “Om de balans toch sluitend te krijgen grijpen sommige gemeenten naar een voor hen vertrouwd instrument: het verhogen van de bouwleges.”

En dat is rampzalig voor zowel de lokale economie als ontwikkelende bouwers. “Want als bedrijf kom je zo in een onmogelijke spagaat terecht van dalende opbrengsten en stijgende prijzen.”

Rietdijk noemt Rotterdam als voorbeeld. Die gemeente verdubbelde de bouwleges in twee jaar tijd. “Hierdoor kan het gebeuren dat een woningbouwproject, waarvoor twee jaar geleden nog 80.000 euro aan bouwleges betaald moest worden voor de realisatie van zo’n dertig tot veertig woningen, inmiddels al meer dan 250.000 euro afgetikt moet worden.”

Gemeenten zouden volgens Rietdijk in gesprek moeten treden met marktpartijen en gezamenlijk in kaart brengen op welke manier en met welke middelen de woningbouwproductie weer nieuw leven kan worden ingeblazen. “Niet kiezen dus voor het eigen gewin, maar doen wat maatschappelijk gewenst en noodzakelijk is.”

Reageer op dit artikel