nieuws

Forse kritiek Peter Elverding op Raad van State

bouwbreed

Forse kritiek Peter Elverding op Raad van State

De procedure rond de A2 in Maastricht had een half jaar sneller gekund als de Raad van State zich had gehouden aan de maximale periode om tot een uitspraak te komen. De bouw van de A2-tunnel valt immers onder de crisis- en herstelweat. Dat zei Peter Elverding donderdag tijdens een symposium in Maastricht over de publiekrechtelijke procedures voor de A2 in de Limburgse hoofdstad

Wettelijk is bepaald dat de Raad van State bij dit soort projecten binnen een half jaar uitspraak moet doen in beroepsprocedures. De Raad nam echter een jaar de tijd. Elverding: “Het is onbegrijpelijk dat de Raad van State er bijna een jaar over doet om procedures te toetsen. Dat is te lang en in strijd met de wet. Je zou de Raad van State daarop mogen aanspreken. Men heeft de status van onaantastbaarheid. Dat is onjuist als dit maatschappelijk tot te hoge kosten leidt.” Elverding sprak in Maastricht in zijn hoedanigheid van voormalig voorzitter van de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten. Hij gaf daarbij antwoord op de vraag of de aanpak van de A2 in Maastricht voor versnelling heeft gezorgd. Drie consortia dongen 2,5 jaar lang naar de gunning: BA2M, de Unie van Maastricht en winnaar Avenue2 van Strukton en Ballast Nedam. Avenue2 won op kwaliteit en omdat het totaalplan voor stad en snelweg mocht rekenen op veel sympathie van de Maastrichtenaren. Dit mede omdat niet grijs (de tunnel), maar groen (het parkachtige groene lint) leidend was in dit ontwerp.

Ook manager planologie Dik Bouman van Avenue2 had kritiek op de Raad van State. “Als een aannemer een half jaar vertraagt, moet hij daarvoor een goede reden hebben. Het gaat om een attitude. Als we willen versnellen, dan allemaal.” De aanpak van het A2-project in Maastricht was uniek. Gebiedsontwikkeling en verkeersinfrastructuur werden sinds 2002 samen aangepakt. Sinds 2004 gingen tracéwet, bestemmingsplannen en aanbestedingsprocedure nagenoeg gelijktijdig door de molen. Tracébesluit en bestemmingsplannen werden vorig jaar onherroepelijk. En ten slotte liep de samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (destijds V&W), de gemeenten Maastricht en Meerssen en de provincie Limburg sinds 2002 op rolletjes. Dat laatste vindt Elverding heel belangrijk. “Heel veel projecten worden vertraagd door te weinig bestuurlijke draagkracht. Hier hadden we vanaf het begin een duidelijk en eenduidig bestuurlijk beleid.” “De publieke partijen en Avenue2 functioneerden als één team voor de uitwerking van het gekozen plan in het Ontwerp-Tracébesluit en Ontwerp-Bestemmingsplannen. Daardoor ging het sneller, kosteneffectiever en kwalitatief beter’’.

Voormalig DSM-baas Elverding benadrukte het belang van het inpassen van een nieuwe weg in zijn omgeving, zoals in Maastricht gebeurde. “Veel wegen worden gezien als puur infrastructurele oplossing. Je moet zo’n weg altijd in de context van zijn omgeving zien. Daarbij moet je dus tegelijkertijd omgevingsvraagstukken oplossen’’. Toch is er ook kritiek. “De aanbestedingsprocedure had sneller gekund. Nu kregen geïnteresseerde consortia 2,5 jaar de tijd om een dialoog met andere betrokkenen aan te gaan. “Als je heel veel vraagt met heel veel details, kan het gebeuren dat de kosten niet meer goed te maken zijn’’, vindt Elverding.

Reageer op dit artikel