nieuws

Europese mkb-regels EFRO rammelen

bouwbreed

Europese mkb-regels EFRO rammelen

De Europese Rekenkamer vindt dat het midden- en kleinbedrijf niet optimaal profiteert van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Dat komt omdat de regelgeving niet is aangepast aan een ander gebruik van het fonds. Dat was oorspronkelijk opgezet als subsidieinstrument voor regionale projecten.

Door de financiële crisis die ertoe heeft geleid dat de toegang tot de kapitaalmarkt voor met name mkb-bedrijven lastig is geworden, is het fonds gebruikt voor de aanpak van schulden en kapitaalverschaffing, meestal in de vorm van leningen. Daar leenden de regels zich nauwelijks voor. Het gevolg was vertragingen in de uitbetaling en onvoldoende hefboomwerking om particuliere investeringen op gang te brengen.

Reageer op dit artikel