nieuws

Discussie over frontale muur pechstrook tunnel

bouwbreed

“Waarom bouwen de Zwitsers tunnels met rechthoekige pechhavens?” Door het tragische busongeval in Zwitserland is een discussie losgebarsten over het ontwerp van tunnels.

Ben Ale, hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft, is een van de experts die zijn hoofd breekt over die vraag. Door de vorm van deze pechhavens krijgt een tunnel frontale muren die loodrecht op de rijrichting staan en zijn de gevolgen van botsingen desastreus. Dinsdagavond reed een Belgische bus met schoolkinderen en begeleiders zich te pletter tegen een dergelijke wand in een tunnel bij het Zwitserse Sierre. Daarbij kwamen 22 kinderen en zes begeleiders om het leven. Wegbeheerder Astra verzekert dat de pechhavens volgens de normen zijn gebouwd en om bouwkundige redenen rechthoekig van vorm zijn. Desondanks zullen de veiligheidsnormen die zijn gehanteerd weer onder de loep worden genomen, zo verklaarde een woordvoerder.

De bus is na een slingerende manoeuvre tegen de betonnen eindwand van de circa 50 meter lange pechstrook gereden. Jorrit Nieuwenhuis, die als teamleider Veiligheid bij Arcadis onder andere tunnelontwerp in zijn takenpakket heeft, wist meteen dat na het ongeluk de discussie over tunnelveiligheid weer zou oplaaien. Hij verbaast zich erover dat voor de wand geen vang- of geleiderail is geplaatst. Dat had de impact van de botsing naar zijn mening veel kleiner gemaakt.

Volgens Michel Millet van BAM Galere beseffen ontwerpers terdege dat je de kopwand van een pechhaven beter niet loodrecht op de rijrichting kunt plaatsen. Bij de Cointe-tunnel waar hij aan bouwde zijn ze bewust onder een hoek van 45 graden gebouwd. Dat is niet alleen gunstiger in het geval van botsingen, maar verbetert ook het zicht bij het uitrijden. Veel duurder is zo’n oplossing volgens Millet ook niet. “Maar het hangt natuurlijk sterk van het bouwcontract af of dergelijke veiligheidsvoorzieningen ook worden meegenomen of sneuvelen bij de aanbesteding.”

Reageer op dit artikel