nieuws

Buitenring Limburg gaat zeker 93 miljoen meer kosten

bouwbreed

De aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg gaat zeker 93 miljoen euro meer kosten. Dit is een gevolg van de vernietiging van het Inpassingsplan door de Raad van State eind vorig jaar.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in juni 2012 een nieuw Inpassingsplan voor de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) aan Provinciale Staten voor te leggen. In samenspraak met verschillende experts is een pakket aan maatregelen samengesteld voor het reduceren van de stikstofdepositie, het punt waar de Raad van State kritiek op had.

Naast het pakket aan maatregelen is het ook wenselijk om een kwaliteitsimpuls (het robuuster maken van natuurgebieden) te geven. Het totale pakket maatregelen moet wel nog verder uitgewerkt worden.

“De regio (Parkstad en de betrokken gemeenten) heeft onlangs opnieuw benadrukt nog steeds onverkort achter de aanleg van de BPL te staan”, aldus gedeputeerde Antoine Janssen. “Voor de ontwikkeling van de regio is de aanleg van de weg van groot economisch en maatschappelijk belang. Ook het bedrijfsleven en de toeristische sector vinden de komst van de ringweg noodzakelijk.”

Signaal

Met hun besluit willen Gedeputeerde Staten een krachtig signaal geven naar regio, markt, financiers en ook landelijk: de provincie investeert tegen de stroom in, demografische en economische recessie ten spijt, in de regio Parkstad, en heeft vertrouwen in de potentie van deze regio. Demografische krimp betekent voor de provincie dus nadrukkelijk niet desinvesteren, maar juist een extra stimulans bieden voor de economische ontwikkeling van Parkstad Limburg.De vernietiging van het Inpassingsplan heeft verder de nodige financiële gevolgen voor het contract met MNO Vervat. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de schorsing van het contract in de periode december 2011-maart 2012 en door de vertraging voor de start van de uitvoering en de oplevering van het werk. De uitwerking van het Inpassingsplan naar een uitvoeringsgereed ontwerp leidt tot contractuele wijzigingen en heeft eveneens financiële gevolgen. Alles bij elkaar komen de meerkosten nu uit op 93 miljoen euro, op een benodigd bedrag van 402 miljoen euro.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de schorsing van de werkzaamheden van MNO Vervat met ingang van vandaag op te heffen. Dit betekent nog niet dat de Boskalis-dochter nu volop aan het werk kan. Daarvoor moet eerst het nieuwe Inpassingsplan zijn goedgekeurd.

Reageer op dit artikel