nieuws

Bouwteam heeft voldoende stof tot nadenken

bouwbreed

Bouwteam heeft voldoende stof tot nadenken

Het water staat de bouwsector aan de lippen. Hoe los je de problemen op in deze tijd van bezuinigingen? Veel organisaties hebben het Bouwteam gevoed met ideeën. Dat mag nu studeren om daar de Toekomstagenda voor de bouw van te brouwen.

Voor Ollie B. Bommel mag geld dan geen rol spelen, de bouw zou graag zien dat de pegulanten weer rijkelijk gaan vloeien. Toch vraagt de bouw daar niet om in de wetenschap dat de rijksoverheid daar momenteel bovenop zit.

Er is echter één uitzondering, FNV Bouw. De bond, die werkgevers verwijt antieke methoden als de nullijn te hanteren, grijpt zelf terug op de aloude Keynesiaanse methode van de overheid in slechte tijden laten betalen aan maatregelen en investeringen en later pas weer de overheidsfinanciën op orde brengen.

Aanpassen van het eigen-woningforfait, ongetwijfeld verlagen ervan voor goedkopere woningen en progressief verhogen voor duurdere woningen, afschaffen van de overdrachtsbelasting, invoeren van een woontoeslag voor huurder én kopers, stimuleren van het verduurzamen van de woningvoorraad, opnieuw introduceren lage btw voor arbeidskosten van renovatie en herstel zijn voor de vakbond de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat duizenden banen in de bouw behouden blijven. Het Bouwteam heeft voldoende stof tot nadenken…

Lees meer over het Bouwteam

Reageer op dit artikel