nieuws

Bouwregels kunnen verdwijnen

bouwbreed

De bouwregels kunnen grotendeels de prullenbak in. De overheid hoeft alleen nog maar te realiseren doelstellingen voor bouwwerken vast te stellen, vindt het Expertisecentrum Regelgeving Bouw.

Betrokkenen bij de bouwregelgeving en zelfs de regering en het parlement zijn er van doordrongen dat met de bouwregelgeving in zijn huidige vorm niet datgene wordt bereikt wat is beoogd. Slechts een select gezelschap begrijpt er iets van, waardoor de regels onvoldoende worden nageleefd. Dat moet dus anders, zal Nico Scholten van het ERB over 11 dagen de Tweede Kamer voorhouden.

In zijn visie moet de rijksoverheid dan ook ophouden met gedetailleerde regelgeving op te stellen. Alleen doelstellingen geven die vervolgens door bedrijfsleven, eigenaren en gebruikers worden uitgewerkt, is in zijn ogen voldoende. Voordeel is dat er dan een stelsel komt van begrijpelijke en toepasbare voorschriften in de vorm van eenvoudige regels voor veel voorkomende bouwsels. Daarmee dek je 80 procent van de bouwwerken, denkt hij.

Prestatie-eisen

Voor mensen die niet volgens voorbeeldoplossingen willen werken, moeten dan prestatie-eisen worden opgesteld. Dat zal voor zo’n 15 procent van de bouwwerken geschikt zijn. En nog genuanceerdere voorschriften voor mensen die echt innovatief bezig willen zijn.

In die visie beoordeelt bouw- en woningtoezicht niet langer bouwplannen op hun bouwtechnische kwaliteit. In plaats daarvan zullen bouwwerken pas in gebruik genomen mogen worden als onomstotelijk schriftelijk vaststaat dat zij aan de voorschriften voldoen.

Scholten wil anders dan nu de verantwoordelijkheid van de verkopende partij strakker regelen. Dat doet hij door bij de overdracht van onroerend goed een gegarandeerde bouwtechnische kwaliteit te vragen waarvoor de verkoper of verhuurder aansprakelijk is. “Een autofabrikant haalt hele series auto’s terug bij gebleken gebreken. In de bouw ontkent men eerst het gebrek en pas tegen betaling van meerkosten wordt de fout opgelost”, is de gedachte daarachter.

Reageer op dit artikel