nieuws

Bouwers langs meetlat

bouwbreed Premium

De Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat gaan bouwers voortaan via prestatiemetingen beoordelen. Een database met goede en slechte scores vult zich dit jaar al met ruim driehonderd bedrijven. Binnen een paar jaar is er een landelijk dekkend systeem.

Alleen bij ProRail krijgen alle marktpartijen sinds een paar jaar een kwartaalbeoordeling. De spoorbeheerder beloont goedpresterende aannemers met 20 procent prijsvoordeel bij aanbestedingen. Wanprestaties en prijsduiken worden afgestraft bij de economisch meest voordelige inschrijving. Via het Opdrachtgeversforum maken naast ProRail nu ook Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat serieus werk van metingen. De weegfactoren zijn daarbij steeds hetzelfde (planmatig werken, deskundigheid en kwaliteit, samenwerking, communicatie en organisatie, veiligheid en gezondheid). Daarbij wordt gelet op samenwerking, kwaliteit en oplossend vermogen. Discussies over meerwerk, tegenwerking en wanprestaties komen op een slecht cijfer te staan. Bij een onvoldoende weigert de Rijksgebouwendienst alvast een referentie. De volgende stap is om volgend jaar de hoogst scorende bouwers te belonen met een plek bij de preselectie van nieuwe projecten.

Database

Rijkswaterstaat wil kunnen terugvallen op een goedgevulde database voordat goed presterende bouwers bij de selectie een voorsprong krijgen. Maar dat is wel het doel. Al eerder worden de uitkomsten gebruikt bij de beslissing voor verlenging van onderhoudscontracten. In tegenstelling tot ProRail vallen beide rijksdiensten niet onder de nutssector; ze hebben daardoor minder speelruimte bij aanbestedingen. Zij lopen een groter risico op rechtszaken bij het meewegen van scores in de gunningscriteria en zien daar dus vanaf. > pagina 12: Geen referenties meer bij slechte bouwprestaties

Reageer op dit artikel