nieuws

Bouwen wordt uniformer en gemakkelijker

bouwbreed Premium

“Verbouwen en herbestemmen wordt op papier gemakkelijker en uniformer”, verwacht Gerben van Dijk programmamanager bij Stichting Bouw Research. Het nieuwe Bouwbesluit heeft veel fans in de transformatie-hoek.

In vreugdevolle afwachting, trappelend van ongeduld telt de transformatiemarkt af tot het nieuwe Bouwbesluit in werking treedt. Bouwers verwachten heel wat van de nieuwe systematiek. In ieder geval gemakkelijker en uniformer verbouwen dus. Gemakkelijker omdat bouwers minder te maken krijgen met ontheffingsprocedures, uniformer doordat herbestemming zich meer zal organiseren langs de eisen voor bestaande gebouwen. Een van de grootste obstakels bij transformatie is tot op heden dat bestaande panden na herbestemming moeten voldoen aan nieuwbouweisen. Dat leidt vaak tot ingewikkelde en soms onmogelijke situaties. In die gevallen kan alleen een ontheffing met motivatie van de gemeente nog uitkomst bieden. Bijvoorbeeld in het geval van de minimumeisen aan plafondhoogte. “De plafondhoogte is in de loop van de tijd enkele malen aangepast. Steeds langere mensen vragen om hogere ruimtes. In het Bouwbesluit 2003 is de minimumhoogte 2,60 meter”, licht Van Dijk toe. “Voor de herbestemming van een kantoorpand dat ooit met een vergunning is gebouwd met een plafondhoogte van 2,40 meter, moest totnutoe de gemeente ontheffing verlenen.” Met het nieuwe Bouwbesluit zijn die procedures weggenomen. “Nu geldt gewoon het niveau dat bij vergunningverlening is toegezegd, mits aan de minimale hoogte van 2,10 meter is voldaan.”

Gewenning

Ook al worden de regels eenvoudiger, dat betekent niet dat processen meteen soepeler gaan lopen, waarschuwt Van Dijk. “Werken met het nieuwe Bouwbesluit vraagt gewenning”. Hoewel de aanvrager het rechtens verkregen niveau moet toepassen, is het aan de gemeente om hier een oordeel over te geven. “Zeker in de beginfase zal dit stof voor discussie geven.” Bovendien: ”De denkwijze van een handhaver verander je niet met nieuwe regels.” Van Dijk raadt bouwers daarom aan in een vroeg stadium met de gemeente het gesprek aan te gaan. “En wellicht moet in een aantal gevallen eerst jurisprudentie ontstaan om helderheid te geven.” Met het oog daarop kan het ook goed zijn om een specialist in de arm te nemen die de regelgeving goed kent en bekend is met de werkwijze van de gemeente en de brandweer.” Het nieuwe Bouwbesluit maakt herbestemmen eenvoudiger en neemt procedures weg. “Maak daar gebruik van!”, adviseert Van Dijk. Graag verwijst hij ook nog even naar het eigen instrument, de Vergunningversneller, waarmee aanvrager en gemeente overzicht kunnen houden op het vergunningsproces bij complexe projecten. De transformatiespecialist raadt bouwers ook vooral aan de kwaliteit in het oog te houden. “Het Bouwbesluit is een minimum, geen maximum. Ook bij verbouw of herbestemming blijft de belangrijkste vraag: Wat wil de klant? Het gaat dan om het realiseren van zijn eisen en wensen in relatie tot het beschikbare budget. Daardoor kun je voorkomen dat herbestemde gebouwen na verloop van jaren incourant worden vanwege een torenhoge energierekening of een slecht binnenklimaat.” Een risico is volgens Van Dijk namelijk dat kwalitatief minder hoogwaardige voorzieningen ontstaan door het beroep op het rechtens verkregen niveau. “De praktijk zal uitwijzen of de markt dit accepteert. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat energie-onzuinige woningen het goed doen op de woningmarkt.”

Reageer op dit artikel