nieuws

Bouw moet zelf app’s ontwikkelen

bouwbreed

Met software voor smartphones kunnen bouwplannen in een handomdraai zichtbaar worden gemaakt. Deze app’s kunnen het projectontwikkelaars en bouwers knap lastig maken.

Ga maar na, in handen van tegenstanders van ruimtelijke ontwikkelingen zijn app’s een gevaarlijk wapen. Ze kunnen met behulp van deze compacte computerprogramma’s hun bezwaren voor iedere geïnteresseerde driedimensionaal over het voetlicht brengen. Met alle gevolgen van dien. Denk daarbij aan massale bezwaarprocedures, vertragingen en zelfs het afblazen van bouwprojecten.

Zo’n gang van zaken is niet denkbeeldig, waarschuwde Jappe Franke eerder in deze krant (Cobouw29 februari.) Franke is onderzoeker bij Alterra van de Universiteit Wageningen. Hij ontwikkelt sofware voor smartphones. Zo was hij nauw betrokken bij het tot stand brengen van een Natura 2000 app.

Hiermee kunnen bezoekers van Natura 2000-gebieden via hun mobiele telefoon informatie opvragen over de plek waarop ze zich bevinden. Bovendien kunnen ze door het indrukken van een toetst hun mening uitspreken over wat ze zien. Volgens Franke zijn er nog andere mogelijkheden. Een app kan zo worden ontworpen dat de gebruiker zijn waardering kan geven aan een potentiële gebiedsontwikkeling. Dat maakt reageren op plannen van provincies en gemeenten heel simpel.

Naar het zich laat aanzien wordt die techniek de komende jaren verder geperfectioneerd. Tegelijkertijd wordt het eenvoudiger zelf app’s te maken. Is daarvoor op dit moment nog specialistische kennis nodig, binnen enkele jaren kan de gemiddelde computergebruiker zijn eigen smartphone-software uitvoeren.

Te verwachten valt dat tegenstanders van bepaalde gebiedsontwikkelingen die mogelijkheid niet laten liggen. Wat kan leiden tot aansprekende protesten tegen uiteenlopende ruimtelijke plannen.

Doemscenario

Zo bezien is de ontwikkeling van app’s een doemscenario voor projectontwikkelaars. Dan wordt in hun kielzog ook de uitvoerende bouw meegesleurd. Zo ver hoeft het echter niet te komen, mits de sector ervoor kiest een voortrekkersrol te spelen bij het ontwikkelen van app’s op het gebied van ruimtelijke ordening. In dat licht deed Franke een interessante constatering. Zowel projectontwikkelaars als architecten en aannemers, zei hij, kunnen hun voordeel doen met app’s. Bijvoorbeeld door van tevoren in beeld te brengen hoe een ontwerp eruit ziet nadat het is gebouwd. Ongeacht of het een op zich staand gebouwencomplex betreft danwel een complete woonwijk.

Op het eerste gezicht lijkt dat vooral praktisch. Een wandeling met een smartphone rond een nog te bouwen huis maakt het makkelijker om bijvoorbeeld te besluiten er een dakkapel aan toe te voegen of juist weg te laten. Maar bij nadere beschouwing biedt het de sector ongekende mogelijkheden om potentiële tegenstanders van gebiedsontwikkelingen de wind uit de zeilen te nemen. Want app’s kunnen zo worden ontworpen dat ze niet alleen tonen hoe een gebouw of een woonwijk eruit komt te zien, maar ook hoe het zich verhoudt tot zijn omgeving.

En dat brengt ontwerpen binnen handbereik die veel uitgekiender zijn. Ontwerpen die, indien nodig, eenvoudig kunnen worden bijgesteld. Desgewenst net zo lang tot ze naadloos aansluiten bij het omringende gebied. In plaats van oponthoud door procedures van dwarsliggers, zouden tegenstanders dan juist over de streep getrokken kunnen worden. Met als gevolg minder rechtsgang en een eerdere afronding van bouwprojecten.

Natuurlijk mag de sector de realiteit niet uit het oog verliezen. Het ene ruimtelijke plan trekt meer aandacht en genereert meer weerwoord dan het andere. Hoe ingenieus software ook kan zijn, niet alle zuurkijkers kunnen ermee tevreden worden gesteld. Niettemin ligt in de ontwikkeling van app’s een gouden kans om aansprekender ontwerpen te maken, procedures te vereenvoudigen en tijdwinst te boeken.

Reageer op dit artikel