nieuws

‘Bouw Flevoland op slot’

bouwbreed Premium

De bouw in Flevoland stagneert nog meer als het Oostvaarderswold niet doorgaat. Dat voorspelde gedeputeerde Marc Witteman (PvdA) van Flevoland eerder. Die uitspraak is weer actueel nu de Raad van State het provinciale inpassingsplan vernietigd heeft.

Oostvaarderswold biedt compensatie voor natuur die elders in de provincie verdwijnt door nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en infrastructuur. Voor een aantal projecten waren al concrete afspraken. Zo konden de verbreding van de A6, de Hanzelijn en uitbreidingen in Almere worden gecompenseerd in Oostvaarderswold. De provincie Flevoland gaat nu uitzoeken hoe zij die afspraken kan nakomen, maar veel mogelijkheden voor natuurcompensatie zijn er niet. De gemeente Almere ziet vooralsnog geen negatieve gevolgen voor de huidige bouwplannen, stelt een woordvoerder. “Maar voor toekomstige bouwplannen moeten we op zoek naar andere groencompensatie.”

“Zonder Oostvaarderswold gaat Flevoland op slot”, schreef de gedeputeerde in een eerdere verdediging van het plan. “Nieuwe bouwprojecten zullen stagneren, er wordt niets gedaan aan de op ons afkomende wateroverlast.” Vooral doordat het vestigingsklimaat zou verbeteren, werden nieuwe banen verwacht. Met het waterschap waren al afspraken gemaakt over duurzaam waterbeheer in het gebied.

Onvoldoende

De Raad van State vernietigde het provinciale plan voor het natuurgebied omdat het onvoldoende financieel was onderbouwd. Staatssecretaris Bleker liet de provincie in oktober 2010 weten dat het Rijk de financiële verplichtingen vanaf dat moment niet meer zou dekken. De provincie kwam nog 140 miljoen euro te kort en kon niet goed duidelijk maken hoe zij dit zou financieren. Agrariërs werden uitgekocht, maar een aantal wilde hun grond niet opgeven. Zij tekenden beroep aan tegen de plannen.

Het Oostvaarderswold zou een robuuste verbindingszone worden ter grootte van 1125 hectare. De provincie is teleurgesteld over de uitspraak en brengt de komende vier weken de consequenties in kaart. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Het is overigens mogelijk een nieuw inpassingsplan op te stellen.

Reageer op dit artikel