nieuws

Blankenburgtunnel kan ook voor 1 miljard

bouwbreed Premium

Reden voor de verlaging is dat het ontwerp meer is uitgewerkt en gedetailleerd beschikbaar is. Daardoor kan de risicoreservering worden verlaagd, waardoor de raming 20 procent lager uitkomt. Dit geldt voor alle varianten van de nieuwe westelijke oeververbinding bij Rotterdam, zowel bij de Blankenburgtunnel als de Oranjetunnel. De raming van de voorkeur van Schultz, de […]

Reden voor de verlaging is dat het ontwerp meer is uitgewerkt en gedetailleerd beschikbaar is. Daardoor kan de risicoreservering worden verlaagd, waardoor de raming 20 procent lager uitkomt. Dit geldt voor alle varianten van de nieuwe westelijke oeververbinding bij Rotterdam, zowel bij de Blankenburgtunnel als de Oranjetunnel.

De raming van de voorkeur van Schultz, de Blankenburgtunnel, wordt nu 1 miljard euro in plaats van de oorspronkelijke 1,2 miljard. Door die lagere raming zal er wellicht geen tol worden geheven, of veel beperkter. Voor de financiering van de tunnel was de minister uitgegaan van 900 miljoen uit haar begroting, aangevuld met 300 miljoen aan tolopbrengsten.

In haar brief schrijft Schultz verder dat de lange boortunnel die Tjeerd Bandringa heeft ontworpen als alternatief voor een afzinktunnel, niet realiseerbaar is. Een dergelijke tunnel ligt dieper waardoor de toeritten te steil worden voor vrachtverkeer. Oplossing is de toeritten te verlengen, maar dan komen zij in de knoop met leidingstraten in de Botlek die slechts tegen hoge kosten verlegd kunnen worden.

Doorgerekend

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de plannen van Bandringa nog eens globaal doorgerekend. De raming van het ingediende voorstel voor de boortunnel dient te worden verhoogd met een bedrag van 130 tot 370 miljoen euro, is de conclusie. Dan wordt die niet zoals Bandringa had geraamd 950 mijoen, maar 1 tot 1,2 miljard.

Ook heeft Rijkswaterstaat inhoudelijk het nodige aan te merken op het ontwerp. Zo klopte de aansluiting op de A20 niet, waardoor automobilisten 2 tot 3 kilometer moeten omrijden om de tunnel in te kunnen. In latere ontwerpen heeft Bandringa het knooppunt onder de grond getekend. Dat is uit het oogpunt van veiligheid zeer onwenselijk vindt Rijkswaterstaat.

Reageer op dit artikel