nieuws

Belastingopbrengst helpt gemeenten bij ontwikkeling

bouwbreed

-De overheid moet eens bekijken of lokale belastingopbrengsten daar weer naar toegesluisd kunnen worden. Daarmee zouden gemeenten geholpen zijn om ontwikkelingen weer op gang te brengen.

Kijk eens naar hoe dat in Groot-Brittanniëgaat, vinden Nicolette Zandvliet en Jan Fokkema van de Neprom. Aan gene zijde van de Noordzee is actief grondbeleid door gemeenten verboden. In plaats daarvan worden lokale belastingen centraal geïnd en weer herverdeeld.

In ons land ging het goed met actief grondbeleid. Gemeenten behaalden winst op de verkoop van gronden. Daarmee werden dan weer ruimtelijke investeringen gedaan. Nu echter de woningmarkt in deconfiture verkeert, gaat die vlieger niet langer op. Sterker nog, zo constateert de Neprom, sommige gemeenten nemen beschermende planologische maatregelen, vooral als het om hun eigen grond gaat.

Gemeenten hebben nu een gering eigen belastinggebied, de onroerendezaakbelasting en toeristenbelasting. Voor de rest moeten ze het doen met de vrijgevigheid van het Rijk die het gemeentefonds vult. Gezien de bezuinigingen staat daar echter druk op.

Voor Zandvliet en Fokkema is dat reden te adviseren eens te kijken naar de Engelse praktijk. Daar worden lokale belastingopbrengsten herverdeeld waardoor gemeenten voldoende geld hebben om ruimtelijke ontwikkelingen door te zetten. “Zeker voor krimpregio’s zou het Britse voorbeeld mogelijk een reële optie of oplossing kunnen zijn om de gemeentelijke motor weer op gang te krijgen”, aldus de Neprom.

Het is een van de vier zaken waarvan zij vinden dat de Britse praktijk een voorbeeld kan zijn voor de Omgevingswet in wording. Deze wet is bedoeld om de huidige complexe wetgeving op ruimtelijk gebied samenhangender en daardoor simpeler te maken. Maar de Britse systematiek toont aan dat het nog beter kan, vinden Zandvliet en Fokkema.

Zo kennen de Britse planningsregels de verplichting voor lagere overheden om “actief, constructief en continu” onderling en met elkaar samen te werken waar het gaat om strategische en grensoverschrijdende aspecten.

“Omdat uit ervaringen met de Crisis- en herstelwet blijkt dat plannen het spreekwoordelijke duwtje in de rug krijgen als men tot samenwerking gehouden is, zijn wij er voorstander van deze verplichting op te nemen in de nieuwe Omgevingswet”, aldus de Neprom.

Een gevolg van het Britse beleid is verder dat plannen op lokaal niveau bij uitstek marktconform moeten zijn. Gemeenten moeten een duidelijke strategie hebben waarin ook duurzame ontwikkeling zit.

Projectontwikkelaars mogen ervan uitgaan dat zij op deze plannen kunnen koersen. Daardoor zullen investeringsbeslissingen sneller genomen kunnen worden. De Neprom vindt deze visie op de verdeling van verantwoordelijkheid tussen publieke en private partijen op zijn minst interessant.

Reageer op dit artikel