nieuws

BAM Utiliteitsbouw draait op voor bouwvertragingen bij universiteit

bouwbreed Premium

De vertraging bij de bouw van het nieuwe onderwijs- en onderzoekscentrum van de Universiteit Twente (UT) komt volledig voor rekening van aannemer BAM Utiliteitsbouw.

Dat heeft de rechtbank van Almelo bepaald in een zaak tussen de bouwer en de universiteit. Als gevolg daarvan moet BAM de opdrachtgever nu ruim 2,6 miljoen euro betalen. De aannemer leverde het project, met een totale opdrachtsom van bijna 60 miljoen euro, in december 2009 op. Dat was vier maanden later dan was afgesproken. BAM schreef de vertraging toe aan het ingrijpende meerwerk dat op verzoek van de universiteit werd uitgevoerd. Volgens de Universiteit Twente moet de oorzaak echter worden gezocht in de te late levering van prefab betonnen balkbodems voor de baganegronvloer in de beginfase van de bouw. Alleen al daardoor liep het project bij de start twaalf weken achter op schema.

Afspraak

Bij het tekenen van de contracten kwamen partijen overeen dat voor elke dag vertraging 0,05 procent van de aanneemsom zou worden ingehouden. De UT claimde op basis van die afspraak ruim 2,6 miljoen euro van BAM. De bouwer zelf vorderde 2 miljoen euro van de universiteit als vergoeding voor de vertragingsschade. De rechtbank concludeert in zijn vonnis dat BAM “geen of onvoldoende concrete en specifieke feiten” heeft aangedragen waaruit kan worden opgemaakt dat de universiteit schuldig is aan de bouwvertraging. “Uit de gestelde feiten kan althans niet nauwkeurig worden afgeleid dat BAM op één of meer momenten in de bouw, niet verder kon omdat het bedrijf eerst moest wachten op door UT te zetten stappen”, aldus de rechter in zijn vonnis. Dat sprake is geweest van meerwerk, neemt hij wel aan. “Maar meerwerk op zichzelf behoeft nog niet te leiden tot bouwvertraging”, concludeert de rechtbank, die de claim van BAM om die reden van tafel veegde. Voor die van de universiteit is in zijn ogen wel voldoende grond.

Reageer op dit artikel