nieuws

‘Aanbestedingswet al oud’

bouwbreed Premium

De Aanbestedingswet is nu al verouderd. Die kan dus in het archief worden bijgezet, vindt advocaat Arent van Wassenaer van Allen Overy.

Europese regels zorgen voor vernieuwing

De nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen komen met tal van nieuwigheden die een mooi instrumentarium bieden voor vernieuwend aanbesteden, schrijft Van Wassenaer in het Tijdschrift voor Bouwrecht. Omdat de Aanbestedingswet geen rekening houdt met de nieuwe richtlijnen, is die in zijn visie nu al hopeloos verouderd.

In de Europese richtlijnen zijn tal van nieuwe zaken opgenomen zoals duidelijke regels voor conflicterende belangen en voor ernstige fouten. Ook is er aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, voor duurzaamheid en levensduurkosten. “Kortom, richtlijnen waarbij de liefhebbers van goed en efficiënt aanbesteden hun vingers kunnen aflikken. En die binnen heel korte tijd zullen zijn aangenomen en moeten worden geïmplementeerd”, aldus Van Wassenaer.

Hij heeft daarnaast nog andere redenen om zich te keren tegen de huidige Aanbestedingswet die nog door de Eerste Kamer moet worden behandeld. Door de wijzigingen die de Tweede Kamer heeft aangebracht, vindt hij de wet betuttelend geworden.

Laagste prijs

Zo vraagt hij zich af waarom slechts bij hoge uitzondering tegen de laagste prijs mag worden gegund. Zelf is hij voorstander van de meest voordelige inschrijving als gunningscriterium, maar er zijn heel veel opdrachten die gewoon op prijs moeten kunnen worden gegund, vindt de advocaat. Het amendement Koppejan kan hem evenmin bekoren. Daarin wordt gezegd dat de aanbestedende dienst geacht wordt zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. “Hoe gaan we dat afdwingen?”, vraagt hij zich af.

Het allerergste vindt hij het clusterverbod, vooral in relatie tot de toelichting van een ander artikel. Daarin staat dat de uitvoering van een opdracht die in een bouwteam is ontworpen, opnieuw moet worden aanbesteed. Een aannemer mag dus mee ontwerpen, maar is niet zeker dat hij ook de uitvoering krijgt.

“Kennelijk is uitvoering na deelname in een bouwteam een niet toegestane vorm van clusteren. Dan ben ik bang dat de wetgever hiermee in één pennenstreek ook contractvormen als design, build, alliantie en dbfm naar de aanbestedingsplicht voor uitvoering verwijst.”

Reageer op dit artikel