nieuws

‘Aanbestedingsregels EU omstreden en vertragingsgevoelig’

bouwbreed

De Brusselse voorstellen voor nieuwe aanbestedingsregels zijn omstreden en vertragingsgevoelig. Daarom is het zaak dat de Eerste Kamer de Nederlandse aanbestedingswet zo snel mogelijk aanneemt zodat alle bouwpartijen de komende twee tot vijf jaar profiteren van een uniforme set regels.

Dat stellen prof. Jan Hebly, schrijver van de Proportionaliteits Gids en Dick van Werven van Bouwend Nederland in een dubbelinterview met Cobouw. “Met een beetje pech is dat nog jaren doormodderen met het huidige palet aan regels, terwijl een alternatief klaarligt.”Intussen gaan er stemmen op om de Aanbestedingswet in de ijskast te zetten en te wachten op herziening van de nieuwe Brusselse regels. Onder meer inkoophoogleraar Jan Telgen en advocaat Arent van Wassenaer staan op het standpunt dat de nieuwe Aanbestedingswet al is verouderd, voordat die wordt ingevoerd.Hebly en Van Werven beseffen dat op korte termijn weer een nieuwe aanpassing, maar zien niets in uitstel van de Aanbestedingswet. “Al het werk voor de Aanbestedingswet is gedaan en is een belangrijke stap vooruit in het uniformeren van de regels. Daar kunnen we zeker twee tot vijf jaar van profiteren, afhankelijk van hoe snel Brussel opereert”, stelt jurist Dick van Werven.

Prioriteit

Zij zetten vraagtekens bij een snelle uitwerking van de nieuwe EU-richtlijn. “Denemarken geeft daar nu wel prioriteit aan, maar de periode daarna is minder zeker. Temeer omdat een aantal voorstellen behoorlijk omstreden zijn en niet zonder slag of stoot het vervolgtraject zullen halen”, stellen beide aanbestedingsexperts. Een aantal onderdelen uit de nieuwe richtlijn roepen vraagtekens op en zijn daarmee vertragingsgevoelig. Hen bereiken al de eerste signalen dat een behandeling in het Europese parlement eind dit jaar niet haalbaar zal blijken. Over de vorige richtlijn is vier jaar onderhandeld.Na jaren voortraject en drie verschillende versies is onlangs de Aanbestedingswet in de Tweede Kamer aangenomen. Het parlement was zo gecharmeerd van de begeleidende Proportionaliteits Gids dat zij die een officiële wettelijke status hebben gegeven.De Gids is een praktische leidraad die marktpartijen beschermt tegen onredelijke inkoopeisen van overheidsopdrachtgevers. Hoge omzeteisen zijn uit den boze en onnodig clusteren is niet toegestaan om het midden- en kleinbedrijf meer kansen te geven. Regels die overigens ook in de nieuwe Europese richtlijn zullen worden vastgelegd.De Gids is echter niet als wet geschreven en wordt daarom momenteel aangepast. “Wetgevingsjuristen vertalen onze teksten nu in normen die steeds in blokjes tussen de huidige tekst komen. De oorspronkelijke schrijfgroep ziet er op toe dat er geen letter verandert aan de uitleg en invulling”, licht Hebly, als voorzitter van de schrijfgroep, de huidige stand van zaken toe.De minister van Economisch Zaken heeft hem verzocht vaart te maken zodat de gids weer klaar is voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Hij verwacht nog twee maanden nodig te hebben voor de puntjes op de i, maar bevestigt dat een eerste concept al bijna af is. Half april is in de Eerste Kamer een eerste voorbereidend onderzoek gepland en de verwachting is dat de behandeling rond het zomerreces kan zijn afgerond.

Dwingend

De gemeenten zijn echter mordicus tegen de status van wet voor de gids en vinden dat hun keuzevrijheid drastisch wordt ingeperkt. De nieuwe Aanbestedingswet is echter straks dwingend voor alle aanbestedingen boven de Europese drempel. Hebly en Van Werven wijzen er op dat de nieuwe Europese regels zelfs nog een stapje verder gaan in het beschermen van het midden en kleinbedrijf en onnodig clusteren. Opdrachtgevers krijgen echter wel sneller de mogelijkheid om te onderhandelen tijdens de procedure.

Reageer op dit artikel