nieuws

Zutphen bouwt ruim 1000 huizen

bouwbreed

Ruim 1000 woningen, kantoren, bedrijfsruimten en culturele voorzieningen moeten verrijzen in het Noorderhavengebied in Zutphen. Dat blijkt uit het bestemmingsplan Noorderhaven van de Gelderse gemeente.

In de jaren tot 2030 moeten in het plangebied tussen 1000 en 1138 woningen verrijzen. Minimaal 160 huizen vallen binnen de sociale sector. Het is de bedoeling dat de bouw volgend jaar begint. Tussen 2013 en 2019 moeten dan 560 woningen verrijzen, dat wil zeggen zo’n tachtig huizen per jaar. De resterende bouwplannen staan voor de daaropvolgende elf jaar op het programma.

In de plannen wordt rekening gehouden met de recessie, zo staat in het bestemmingsplan. In het document is het gebied opgedeeld in blokken waarbinnen de bouw zal plaatsvinden. “De marktsituatie zal bepalen in welke fasering de blokken worden uitgegeven”, aldus het plan. Om in te spelen op veranderingen in de marktomstandigheden is het mogelijk de plannen voor de verschillende bouwblokken te wijzigen. Zo kan bijvoorbeeld worden besloten meer of minder woningen te bouwen.

De bouwplannen komen niet uit de lucht vallen. Al in 2005 gingen stemmen op om bedrijventerrein De Mars gedeeltelijk een woonbestemming te geven. De toekomstige woonwijk komt in het Noorderhavengebied, met een oppervlakte van 21 hectare. Momenteel is het een verouderd industrieterrein.

Binnenstedelijk

Het plan is om het aangezicht van dit deel van De Mars drastisch te wijzigen. Het gebied moet een binnenstedelijk karakter krijgen. De woningen die er verrijzen zijn niet alleen bestemd voor Zutphenaren, maar ook voor bewoners van de regio.

Dat brengt onder meer met zich mee dat ook de infrastructuur moet worden aangepast. Zo krijgt het nabijgelegen treinstation twee nieuwe spooronderdoorgangen. “En een raamwerk van openbare ruimte met straten, pleinen, parken en een haven die het plangebied moeten verbinden met de stad en de IJssel”, luidt het in het bestemmingsplan.

Als belangrijke ontsluitingsroute noemt het plan het nieuwe tracé voor de N348 tussen Zutphen en Eefde. Hierdoor moet de bereikbaarheid van De Mars drastisch worden verbeterd. Ook de leefbaarheid van woonwijken in Zutphen-Noord en Eefde moeten hiervan profiteren. De weg is vooral van belang voor de doorstroming van het vrachtverkeer.

Reageer op dit artikel