nieuws

‘Zonder steunmaatregelen dreigt ondergang voor metselbranche’

bouwbreed

De metselbranche staat het water aan de lippen en dreigt voorgoed ten onder te gaan als de overheid niet snel steunmaatregelen afkondigt.

Dat zegt voorzitter Henk Klein Poelhuis van de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM). Volgens hem is de branche “keihard” getroffen door de kredietcrisis en de economische recessie.

Het aantal orders is dramatisch teruggelopen, gemiddeld met driekwart. Dat heeft geleid tot forse ingrepen: bijna de helft van alle ondernemers heeft afgelopen jaar gemiddeld 70 procent van zijn vaste werknemers ontslagen. Tweederde van de metselbedrijven sloot 2011 af met een verlies. Ook voor dit jaar zijn de verwachtingen somber. Ruim driekwart houdt rekening met een omzetdaling; 70 procent vreest rode cijfers.

“Als er nu niets gedaan wordt dreigt een volledige schakel in de bouwsector met veel vakmanschap verloren te gaan”, zegt Klein Poelhuis. “In dit verband zou het Bouwteam van minister Spies dit voorjaar met een samenhangend pakket maatregelen moeten komen, dat de bouwsector en de metselbranche in het bijzonder uit het slop trekt.”

De terugval in orders houdt direct verband met het uitblijven van het herstel van de woningmarkt. De AVM-voorman vindt dan ook dat er alles aan gedaan moet worden om de woningbouw snel weer op gang te krijgen. Klein Poelhuis pleit daarnaast voor herinvoering van deeltijd-WW. “Om vakmensen te behouden voor de sector.”

Ook voelt hij veel voor een verbod op het uitzenden van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Metselbedrijven ondervinden veel concurrentie van zelfstandigen. Dat is op zich al vervelend, maar in de praktijk blijken veel zzp’ers helemaal niet zo zelfstandig te zijn. Daardoor is een ongelijk speelveld ontstaan, die de bedrijven schade berokkent.

Echteondernemers

Klein Poelhuis: “Zzp’ers moeten worden beschouwd als echte ondernemers en moeten dus ook aan de rechten en plichten voldoen waaraan andere ondernemers voldoen. Ze moeten voor eigen rekening en verantwoordelijkheid werk aannemen en uitvoeren en zelf ook nog factureren. Voldoen zij hier niet aan en worden zij uitgeleend door derden dan is er sprake van een gezagsverhouding en zijn ze uitzendkrachten, dus werknemers. De AVM vindt daarom dat er een verbod moet komen op het uitzenden van zelfstandigen zonder personeel.”

Reageer op dit artikel