nieuws

Wettelijke regels voor kleine opdrachten

bouwbreed

Opdrachten kleiner dan 5 miljoen euro krijgen met meer regels te maken dan alleen een paar algemene beginselen zoals transparantie en proportionaliteit. Dat zegde minister Verhagen (economische zaken) gisteren toe aan de Tweede Kamer tijdens het debat over de Aanbestedingswet.

“Dit kabinet steunt de ondernemers”, stelde Verhagen. Vervolgens verklaarde hij zich akkoord de richtlijnen in de ‘Gids proportionaliteit’ wettelijk te verplichten. In die gids staan aanbevelingen en richtlijnen wat redelijke eisen en procedures zijn bij het aanbesteden van opdrachten. De gids moet daarvoor wel herschreven worden, waarschuwde hij.

Volgens de minister moet dezelfde schrijfgroep aangeven hoe de regels moeten worden nageleefd, om juridische procedures te voorkomen. Deze regels volgen later in een aanvullende wet. Verhagen komt daarmee tegemoet aan een wens van de meerderheid van de Tweede Kamer. Daan Stuit, voorzitter van MKB Infra, is verheugd. “Dit is waar we op hadden gehoopt en hard voor hebben gewerkt.”

Clusteren

Ook ging de minister akkoord met het verbod op het clusteren van opdrachten. Slechts onder specifieke voorwaarden is straks het clusteren van opdrachten nog toegestaan. Dat geldt ook voor raamcontracten. “Die moeten worden opgeknipt in percelen”, legde de minister uit. Een inkoopcentrale is wel gewoon toegestaan. “Inkoopcentrales bieden veel schaalvoordelen, dat hoeft niet strijdig te zijn met clusteren. Maar de opdrachten van inkoopcentrales moeten worden opgeknipt, zodat ook kleinere bedrijven kans maken op de opdracht”, lichtte de minister toe.

In het afschaffen van omzeteisen zag Verhagen echter geen brood. Als alternatief stelde hij voor een maximum te stellen aan de omzeteis bij 300 procent van de opdrachtwaarde.

Een apart loket moet in de toekomst zorgen voor professionalisering van opdrachtgevers en de afhandeling van klachten. “Maar ik wil verdere juridisering van aanbestedingen voorkomen, dus het is niet de bedoeling dat die uitspraken ook een verplichtend karakter krijgen.”

> Pagina 2: Verhagen houdt vast aan aparte aanbestedingen

Reageer op dit artikel