nieuws

VNG wil geld zien voor Aanbestedingswet

bouwbreed

-De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) denkt minstens 200 miljoen kwijt te zijn aan de Aanbestedingswet door wijzigingen die de Tweede Kamer heeft aangebracht. Daarvoor wil zij geld zien.

In een brief aan minister Verhagen schrijft VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma dat de diverse amendementen van de Kamer minimaal een kostenverhoging van 1 procent tot gevolg hebben. Bij een inkoopvolume van 20 miljard betekent dat dus minstens 200 miljoen extra kosten.

“Er is echter geen financiële compensatie voorzien in de amendementen. Nu die zijn aanvaard, willen wij graag met u in het bestuurlijk overleg bekijken hoe de financiële gevolgen van de voorgestelde maatregel voor de gemeenten kunnen worden opgevangen”, aldus Jorritsma.

De Vereniging blijft overigens mordicus tegen het omzetten van de Proportionaliteitsgids in een Algemene maatregel van bestuur. In de eerste plaats is er geen sprake van dat de normen in de gids een nadere uitwerking zijn van de Aanbestedingswet. Het wordt een oneigenlijke kop op de wet, vindt Jorritsma.

Nog belangrijker vindt zij het dat iedereen maar doet alsof de gids in samenspraak met alle partijen tot stand is gekomen en dat daarom iedereen het ermee eens is. Dat is echter absoluut niet het geval.

“Onze opmerkingen in de klankbordgroep zijn onvoldoende verwerkt in de tekst. Ook in een latere fase zijn pogingen onzerzijds om de tekst aangepast te krijgen, vruchteloos geweest.” Jorritsma wil daarom nog voor de behandeling in de Senaat een goed gesprek met Verhagen hebben.

Reageer op dit artikel